Eenvoudige manier
De meest eenvoudige manier om kleine wijzigingen of een afmelding door te geven is de volgende:
  • Ga naar de betreffende dienst of activiteit;
  • Klik rechtsboven in de pagina op
  • Vul de gewenste gegevens in en druk op de knop "verzenden"
Meldingen en verzoek tot wijzigingen worden steeds zo snel mogelijk in het bestand opgenomen.

Vragen met " * verplicht" moeten worden ingevuld.
 
Uitgebreide melding
Maak gebruik van onderstaand formulier om gedetailleerde informatie aan te laten passen.
Vul in elk noodzakelijk veld de gewenste informatie in. Als uw organisatie of een activiteit of dienst verwijderd moet worden, zet dan achter de naam, afdelingsnaam of activiteitnaam VERWIJDEREN. Voordat we de gegevens daadwerkelijk zullen verwijderen zullen we met allereerst met u contact opnemen om te controleren of de melding klopt.

 
Als gegevens van uw organisatie of van een activiteit moeten worden gewijzigd, noteer dan eerst het begin en het eind van de oude tekst tussen haken [begin ... eind] om vervolgens de nieuwe tekst te plaatsen. Vermeld ten alle tijden uw naam en telefoonnummer zodat we kunnen controleren of er misverstanden zijn.

 
Organisatiegegevens:
 
* verplicht
* verplicht
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpelijke termen

Graag kort en krachtig in algemeen begrijpelijke termen

1. Naam of omschrijving van de dienst, activiteit of programma:
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpbare termen Dit is de naam waarmee de dienst, activiteit of programma in de Digitale-Sociale-Kaart.nl wordt opgenomen. Gebruik a.u.b. voor het publiek herkenbare benamingen
2. Doel van het programma:
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpbare termen.
3. Korte toelichting op het programma of de manier van werken:
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpbare termen.
4. Wie is de contactpersoon voor dit programma?
naam:
telefoonnummer:
e-mail:
Als de werkzaamheden op een vast adres worden uitgevoerd, vergeet dan niet om Naam, Adres, Plaats en telefoonnummer te vermelden.
6. Voor wie is dit programma bedoeld?
Geslacht:
vrouwen   mannen
autochtone mensen   allochtone mensen
Leeftijd:
van jaar / tot jaar7. Is het programma speciaal gericht op een of meer onderstaande doelgroepen?
Het programma is voor (bijna) iedereen
Het programma is speciaal voor de volgende doelgroep(-en) (kies er maximaal 3)
kinderen
jongeren
volwassenen
ouderen
herintredende vrouwen
langdurig werkzoekenden
vroegtijdige schoolverlaters
allochtonen, nieuwkomers, oudkomers en vluchtelingen
arbeidsgehandicapten
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een verstandelijke beperking
slachtoffers van geweld
mensen met psychosociale problemen
verslaafden
dak- en thuislozen
"justitieklanten"8. Hoe kunnen deelnemers zich aanmelden?
persoonlijk of telefonisch
met een standaard aanmeldingsformulier
na een intakegesprek
na een selectieprocedure
wij benaderen de mensen (op plaatsen waar ze bij elkaar komen)
aanmelden door consulent, begeleider of hulpverlener van een andere instelling
door verwijzing van:
9. Wanneer vindt de activiteit plaats / kunnen mensen terecht?
's morgens   's middags   's avonds   in het weekend
tijdens spreekuur
op afspraak
anders, te weten:

aanvangs- en eindtijd zijn afgestemd op schooltijden (ook bij schoolvakanties)
er is kinderopvang aanwezig tijdens de activiteit10. Hoeveel tijd is men bezig met het programma?
11. Uit welk (geografisch) gebied kunnen deelnemers zich aanmelden?
voor de wijken en dorpen:
voor de gemeenten:
voor de regio's:
uit heel Nederland12. Het programma start:
in september
in januari
in april
deelnemers kunnen elk moment beginnen (open instroom)13. Kunnen mensen vrijwilligerswerk komen doen bij/voor deze activiteit?
nee
ja, voor de volgende taken:14. hoe is de begeleiding van deelnemers aan het programma?
geen gerichte begeleiding
begeleiding gebeurt door:
individuele begeleiding door vrijwilligers
individuele begeleiding door professionals
individuele begeleiding door externe hulpverleners
deelname aan een groepsactiviteit
anders, te weten:
minimum aantal deelnemers: / maximum aantal deelnemers:15. Wat is de eigen (financiƫle) bijdrage voor de deelnemers?
Deelnamekosten zijn:A1. Is het een dienst gericht op dagbesteding en activering?
ja ;   nee
te weten:A2. Is het een activiteit in het kader hobby of vrijetijdsbesteding?
ja ;   nee
te weten:


A3. Is het programma gericht op hulp, informatie, advies of dienstverlening?
ja ;   nee
te weten:


A4. Is het programma gericht op onderzoek of advies m.b.t. persoonlijke functioneren?
ja ;   nee
te weten:


A5. Is het programma gericht op persoonlijke ontplooiing?
ja ;   nee
te weten:


A6. Is dit programma een opleiding voor beroep of werk?
Deze vraag alleen met ja beantwoorden wanneer uw organisatie zelf de opleiding uitvoert.
ja ;   nee
te weten:


A7. Is dit programma gericht op oriƫntatie op of begeleiding naar werk?
Deze vraag alleen me "ja" beantwoorden als hier specifiek aandacht aan besteed wordt.
ja ;   nee
te weten:


A8. Kent dit programma een vorm van intensieve persoonlijke begeleiding?
ja ;   nee
te weten:


B1. Is een minimale of maximale werkloosheidsduur een criterium om deel te mogen nemen?
ja ;   nee
te weten:


B2. Moeten deelnemers een minimale taalvaardigheid hebben m.b.t. spreken, lezen en/of schrijven?
ja ;   nee
te weten:


B3. Is een bepaald opleidingsniveau gewenst?
ja ;   nee
te weten:


B4. Is een bepaalde mate van motivatie vereist of gewenst?
ja ;   nee
te weten:


B5. Is deelname voor mensen met een bepaalde beperking een probleem of niet mogelijk?
ja ;   nee
te weten:Bovenstaande gegevens zullen - na beoordeling door de beheerder van de Digitale-Sociale-Kaart.nl in het bestand worden opgenomen. De gegevens zullen dan voor iedereen via internet toegankelijk zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor controle van deze gegevens. Indien u fouten of onvolkomenheden tegenkomt die u aangepast wilt hebben, moet u per e-mail contact opnemen met de beheerder van deze Digitale-Sociale-Kaart.nl. Het is ook mogelijk om bij de betreffende activiteit of dienst een melding te versturen met de knop (fout-)melding.

Indien u nog een of meer andere diensten, programma's, activiteiten, cursussen of projecten wilt aanmelden, vul dan het activiteitenformulier in.


Sluit dit venster zonder het formulier te verzenden