Uitgangspunt om opgenomen te kunnen worden in de Digitale-Sociale-Kaart.nl

Alle organisaties die diensten en activiteiten aanbieden in het kader van Zorg, Welzijn, Wonen, Sociale Activering, Inkomen, Opleiding en Reïntegratie (in brede zin) in het kader van de WWB, WMO, Centra Jeugd en Gezin en cultuur en ontspanning kunnen worden opgenomen in deze Digitale-Sociale-Kaart.nl. Indien de gemeente waarin of waarvoor u uw diensten aanbiedt een abonnement heeft afgesloten, is de vermelding gratis. In andere gevallen is het ook mogelijk om voor een jaarlijks vast bedrag opgenomen te worden in deze Digitale-Sociale-Kaart.nl.Meldingen en verzoek tot wijzigingen worden steeds zo snel mogelijk in het bestand opgenomen.

Vragen met " * verplicht" moeten worden ingevuld.
 
Organisatiegegevens:
Indien uw organisatie al aangemeld is, ga dan hier naar het formulier voor de gegevens van uw activiteit of dienst.
 
* verplicht
* verplicht
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpelijke termen

Graag kort en krachtig in algemeen begrijpelijke termen

Denk hierbij ook aan hulpverlening, creatieve en sociale activiteiten, cursussen, trainingen, bemiddeling etc.

Als de werkzaamheden op een vast adres worden uitgevoerd, vergeet dan niet om Naam, Adres, Plaats en telefoonnummer te vermelden.1. Naam of omschrijving van de dienst, activiteit of programma:
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpbare termen Dit is de naam waarmee de dienst, activiteit of programma in de Digitale-Sociale-Kaart.nl wordt opgenomen. Gebruik a.u.b. voor het publiek herkenbare benamingen
2. Doel van het programma:
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpbare termen.
3. Korte toelichting op het programma of de manier van werken:
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpbare termen.
4. Wie is de contactpersoon voor dit programma?
naam:
telefoonnummer:
e-mail:5. Voor wie is dit programma bedoeld?
Geslacht:
vrouwen   mannen
autochtone mensen   allochtone mensen
Leeftijd:
van jaar / tot jaar6. Is het programma speciaal gericht op een of meer onderstaande doelgroepen?
Het programma is voor (bijna) iedereen
Het programma is speciaal voor de volgende doelgroep(-en) (kies er maximaal 3)
kinderen
jongeren
volwassenen
ouderen
herintredende vrouwen
langdurig werkzoekenden
vroegtijdige schoolverlaters
allochtonen, nieuwkomers, oudkomers en vluchtelingen
arbeidsgehandicapten
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een verstandelijke beperking
slachtoffers van geweld
mensen met psychosociale problemen
verslaafden
dak- en thuislozen
"justitieklanten"
10. Uit welk (geografisch) gebied kunnen deelnemers zich aanmelden?
voor de wijken en dorpen:
voor de gemeenten:
voor de regio's:
uit heel NederlandA1. Is het een dienst gericht op dagbesteding en activering?
ja ;   nee
te weten:A2. Is het een activiteit in het kader hobby of vrijetijdsbesteding?
ja ;   nee
te weten:


A3. Is het programma gericht op hulp, informatie, advies of dienstverlening?
ja ;   nee
te weten:


A4. Is het programma gericht op onderzoek of advies m.b.t. persoonlijke functioneren?
ja ;   nee
te weten:


A5. Is het programma gericht op persoonlijke ontplooiing?
ja ;   nee
te weten:


A6. Is dit programma een opleiding voor beroep of werk?
Deze vraag alleen met ja beantwoorden wanneer uw organisatie zelf de opleiding uitvoert.
ja ;   nee
te weten:


A7. Is dit programma gericht op ori├źntatie op of begeleiding naar werk?
Deze vraag alleen me "ja" beantwoorden als hier specifiek aandacht aan besteed wordt.
ja ;   nee
te weten:


A8. Kent dit programma een vorm van intensieve persoonlijke begeleiding?
ja ;   nee
te weten:


B1. Is een minimale of maximale werkloosheidsduur een criterium om deel te mogen nemen?
ja ;   nee
te weten:


B2. Moeten deelnemers een minimale taalvaardigheid hebben m.b.t. spreken, lezen en/of schrijven?
ja ;   nee
te weten:


B3. Is een bepaald opleidingsniveau gewenst?
ja ;   nee
te weten:


B4. Is een bepaalde mate van motivatie vereist of gewenst?
ja ;   nee
te weten:


B5. Is deelname voor mensen met een bepaalde beperking een probleem of niet mogelijk?
ja ;   nee
te weten:Bovenstaande gegevens zullen - na beoordeling door de beheerder van de Digitale-Sociale-Kaart.nl in het bestand worden opgenomen. De gegevens zullen dan voor iedereen via internet toegankelijk zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor controle van deze gegevens. Indien u fouten of onvolkomenheden tegenkomt die u aangepast wilt hebben, moet u per e-mail contact opnemen met de beheerder van deze Digitale-Sociale-Kaart.nl. Het is ook mogelijk om bij de betreffende activiteit of dienst een melding te versturen met de knop (fout-)melding.

Indien u nog een of meer andere diensten, programma's, activiteiten, cursussen of projecten wilt aanmelden, vul dan het activiteitenformulier in.

Sluit dit venster zonder het formulier te verzenden