Home

Kinderopvang

Doel:

Eindhoven heeft een rijk aanbod aan kinderopvang, gastouderbureaus, peuterspeelzalen en Spilcentra.

Meer informatie:


Werkwijze:

Op de websites vindt u de volgende informatie:

Kinderopvang in kaart (Register kinderopvang gemeente), de belangrijkste informatie over kinderdagverblijven, gastouderbureaus, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, gekoppeld aan de plattegrond van Eindhoven.

Met links naar:

Financiering kinderopvang

Brochures over kinderopvang

Veiligheidsmanagement kinderopvang

Vragen, meldingen en klachten

Gemeentelijke Verordening Kinderopvang, Peuterspeelzalen en Spilcentra PDF)

Inspectierapporten GGD Brabant-Zuidoost

Toezicht kinderopvang

Startende ondernemers

Spilcentra

GGD Brabant-ZuidoostDoelgroep


- Voor iedereen - tot 13 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
Gegevens ingevoerd: 23-9-2009 19:54:03
Laatste wijziging: 13-2-2017 10:54:07
Fout bij opvragen organisatie!