Home

Begeleiding individueel en groepsgewijs

Doel:

A.A.I. centrum De Klimop biedt individuele- en groepsbegeleiding met hulp van dieren (m.n. paarden en honden) aan kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek die een indicatie voor Zorg in Natura (ZIN) of een PGB hebben. De begeleiding bestaat uit kindercounseling, dagopvang thuiszittende leerlingen en trainingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak, met als doel de ontwikkeling zodanig te stimuleren dat kinderen zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de eisen die de omgeving aan hen stelt.


Werkwijze:

De zorg voor uw kind kunt u inkopen via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van uw gemeente. Indien er voor uw kind geen indicatie is vanuit het CJG, maar uw kind kan wel wat hulp gebruiken, dan kunt u kijken of via het aanvullende pakket van uw zorgverzekering psychosociale hulpverlening vergoed wordt.

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Daarna volgt de intake en het opstellen van het zorgplan met de doelen. Daarbij staat de hulpvraag van uw kind centraal. We werken met inzet van de dieren oplossingsgericht met uw kind aan de doelen.Doelgroep


- Voor iedereen - van 4 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 19-2-2013 11:11:43
Laatste wijziging: 7-4-2017 10:53:19
Fout bij opvragen organisatie!