HomeA.A.I. centrum De Klimop › Sociale Vaardigheids Voltige

Sociale Vaardigheids Voltige

Doel:

Voltige is acrobatiek op een bewegend paard. Sociale Vaardigheids Voltige gebruikt de technieken van voltige als sport om kinderen sociale vaardigheden bij te brengen.
Kinderen leren om zich zodanig op een bewegend paard in balans te houden, dat ze in staat zijn elkaar te helpen bij moeilijke oefeningen.
Elkaar helpen bij moeilijke oefeningen


Werkwijze:

Op De Klimop wordt sinds januari 2010 op de woensdagmiddag Sociale Vaardigheids Voltige gegeven. De kinderen doen in groepsverband verschillende oefeningen op en naast het paard. De oefeningen zijn gericht op het stimuleren van zowel de sociaal-emotionele als de motorische ontwikkeling. Een enthousiast team van professionals en stagiaires begeleidt het voltigegroepje, waarbij rekening gehouden wordt met de individuele behoeften en de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van elk deelnemend kind.

Behalve dat de kinderen oefeningen doen met en op het paard, doen ze ook spelletjes en oefeningen in het zand of in de werkruimte van De Klimop om hun sociale vaardigheden te trainen. Tijdens het voltige-uur staan namelijk verschillende activiteiten op het programma.

We starten met een gezamenlijke warming up die bestaat uit ren-, tik-, rek- en strekspelletjes.

Daarna wordt de groep in drieën verdeeld. Eén groepje gaat naar het paard, één naar het oefenpaard (de bok) en één naar de sociaal-emotionele spelletjes. Per uur wisselen de groepjes van activiteit. Ze komen bij elk onderdeel 2x aan de beurt.

Een kind hoeft geen volleerd ruiter te zijn om met voltige te starten. Integendeel: het kan er zelfs aan meedoen als het nog nooit op een paard gezeten heeft! Aangepast voltige wordt beoefend met een paard dat zich in stap, draf of galop voortbeweegt. Het tempo van het paard wordt altijd aangepast aan de mogelijkheden van het individuele kind. De leeftijd van de kinderen in onze voltige groepjes varieert van 6 tot 16 jaar.Doelgroep


- Voor iedereen - van 6 tot 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 9-2-2013 10:12:40
Laatste wijziging: 7-4-2017 10:53:46

Aangeboden door:

A.A.I. centrum De Klimop


Bezoekadres: Vervul 3, 4891 SW Rijsbergen
Postadres: Senaat 3, 4871 BT Etten-Leur
Telefoonnummer: 06-12588656
E-mail: administratie@aaicentrumdeklimop.nl
Website: www.aaicentrumdeklimop.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Kinderen die moeite hebben met de eisen die aan hen gesteld worden verder te helpen in hun ontwikkeling met hulp van paarden en honden


Belangrijkste doelgroepen:
Kinderen tussen de 4 en de 18 jaar die moeite hebben met het voldoen aan alle eisen en verwachtingen die in het normale leven aan hen worden gesteld


Soorten diensten of activiteiten:
kindercounseling
begeleiding individueel en groep
dagopvang
sociale vaardigheidstraining


Contactpersoon:
Paulien Rutgers
E-mail: paulien@aaicentrumdeklimop.nl
Telefoonnummer: 06-12588656