HomeA en O fonds Gemeenten › Gemeentelijke Overheid - Innovatieve projecten regeling
Zoom:

Gemeentelijke Overheid - Innovatieve projecten regeling

Omschrijving:

In samenspraak met gemeenten heeft het A+O fonds (de stichting arbeidsmarkt en opleidingsfonds gemeenten) een innovatieagenda opgesteld. Hierin staan de onderwerpen waarbij de sector zelf vernieuwing en ontwikkeling het belangrijkst vindt. Experimenteren acht het A&O fonds hierbij belangrijk, want vernieuwing en ontwikkeling gaan niet via gebaande paden en strak uitgewerkte planningen. Met de innovatieve projectenregeling helpt het A+O fonds gemeenten met raad en geld om hun experimenten die aansluiten bij de onderwerpen uit de innovatieagenda te realiseren. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
 1. Organisatieontwikkeling
  * Werken in netwerken
  * Flexibele organisatiestructuren
 2. Ontplooiing van de medewerker
  * Flexibele organisatiecultuur
  * Rol leidinggevende bij ontdekken en inzetten talenten
  * Leren van fouten
  Medewerkerslijn transformatie digitalisering en transformatie dienstverlening.

De collectieve meerwaarde van een innovatief project is essentieel. Het is daarom nodig dat gemeenten het A+O fonds bij het verloop van het project betrekken. Het A+O fonds kan voorafgaand aan het project helpen met de projectopzet, het formuleren van de juiste vraag en het koppelen aan gemeenten die met hetzelfde vraagstuk bezig zijn. Dit draagt bij aan de collectieve meerwaarde.
Daarnaast is het voor het project essentieel dat minimaal 3 gemeenten actief betrokken zijn bij het project. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een project waar meerdere gemeenten actief samenwerken, of door periodiek feedback te vragen aan andere gemeenten. Uiteraard zorgt het A+O fonds er voor dat de kennis en ervaring gedeeld wordt in de sector.
Om daadwerkelijk van meerwaarde voor de sector te zijn, is de maximumduur van de pilot-/experimenteerfase gesteld op 14 maanden (dit is tweemaal de maximum duur van de impulsregeling). Reden is dat een te lange projectduur na afloop minder meerwaarde heeft voor de sector, omdat die zich gedurende de looptijd van het project al in eenzelfde richting heeft ontwikkeld.
Alle projecten worden op basis van cofinanciering ondersteund (50-50). De minimale projectkosten bedragen € 7.500,- ( dit geeft dus een subsidie van € 3.750,-) en de maximum subsidie is € 50.000,- bij projectkosten vanaf € 100.000,-.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

 • Het project is vernieuwend voor de gemeente en is nog niet of maar in zeer beperkte mate in de gemeentelijke sector geïmplementeerd.

 • Er zijn minimaal 3 gemeenten die dit project ondersteunen.

 • Het project duurt maximaal 14 maanden.

 • Het A+O fonds wordt goed bij het project betrokken.

 • Het project gaat naast eventueel onderzoek vooral over implementatie en experimenten.

 • (Tussentijdse) resultaten zijn overdraagbaar.

 • Op grond van de bijgeleverde stukken kan een berekening gemaakt worden van de subsidie:

  - Tijdregistratieformulieren interne medewerkers.

  - Salarisgegevens interne medewerkers in de startmaand van het project.

  - Offerte externe partij.

  - Facturen externe partij.

  - Verklaring geleverde diensten externe partij.


Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op gemeenten.

Ingangsdatum   Onbekend    /     Einddatum   2019-12-13 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Gemeentelijke overheid


Contactpersoon:
Naam: A+O fonds Gemeenten (subsidie)
Telefoonnummer: 070 – 763 00 38
E-mail: secretariaat@aeno.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2019-12-13 00:00:00
Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: niet van toepassing
Maximale subsidie: € 3750,00
Subsidie 1e jaar: € 3.750,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 28-2-2017 19:57:39
Laatste wijziging: 1-3-2019 14:20:56

Aangeboden door:

A en O fonds Gemeenten


Bezoekadres: Fluwelen Burgwal 58 Den Haag
Postadres: Postbus 11560, 2502 AN Den Haag
Telefoonnummer: 070-7630030 (algemeen)
E-mail: secretariaat@aeno.nl
Website: www.aeno.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
We ondersteunen organisaties en hun medewerkers met bijvoorbeeld evenementen, subsidies en publicaties.


Belangrijkste doelgroepen:
Gemeenten


Contactpersoon:
A+O fonds Gemeenten (subsidie)
E-mail: secretariaat@aeno.nl
Telefoonnummer: 070 – 763 00 38