HomeAdviesgroep Bestuursrecht › Advies; informatie en rechtshulp
Zoom:

Advies; informatie en rechtshulp

Doel:

Stichting AB is een onafhankelijke instelling die op het gebied van met name sociaal recht gratis rechtshulp biedt door rechtzoekenden middels haar website www.st-ab.nl in staat te stellen zelf het toepasselijk recht te vinden.

Meer informatie:


Werkwijze:

De website omvat 12.140 pagina's informatie.

- Onder 'wetten' vindt u het nagenoeg complete socialezekerheidsrecht, inclusief nadere regelgeving en artikelsgewijze wetsgeschiedenis. De wet- en regelgeving is meestal voorzien van de (memorie/nota van) toelichting en is altijd bijgewerkt naar de laatste editie van Staatsblad en Staatscourant, zodat de teksten volledig actueel zijn.

- Onder 'overige wetten' bevinden zich alle Nederlandse wetten, met uitzondering van begrotings-, goedkeurings- en de meeste wijzigingswetten. Dit wettenbestand wordt halfjaarlijks in januari en juli volledig geactualiseerd.

- Onder 'jurisprudentie' bevindt zich een databank in aanbouw van thans rond 8500 rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Centrale Raad van Beroep.

- De link 'normbedragen' leidt naar tabellen met normbedragen genoemd in allerhande sociaalrechtelijke regelingen en onder 'adressen' vindt u ruim 3700 (internet)adressen van overheden en instellingen die voor onze doelgroep van belang kunnen zijn.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- arbeidsgehandicapten
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 29-9-2012 11:03:43

Aangeboden door:

Adviesgroep Bestuursrecht


Postadres: Kinkhornsterweg 3, 9914 TB Zeerijp
E-mail: info@st-ab.nl
Telefoonnummer: 0596-572129 na 14.00 uur (niet voor hulpvragen)
Website: www.st-ab.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
St-AB.nl is een initiatief van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht (Stichting AB), bedoeld om op het gebied van met name sociale-zekerheidsrecht aan particuliere rechtzoekenden gratis rechtshulp te bieden door hen middels de geboden informatie in staat te stellen zelf het toepasselijk recht te vinden.


Belangrijkste doelgroepen:
Uitkeringsgerechtigden en (rechts)hulpverleners.


Soorten diensten of activiteiten:
Juridische informatie inzake sociale zekerheid