HomeAdviespunt Discriminatie › Projecten & voorlichting
Zoom:

Projecten & voorlichting

Doel:

Voorkomen is beter dan genezen
Naast de individuele hulpverlening besteedt het Adviespunt Discriminatie ook aandacht aan informatieverstrekking en preventie. Wij doen dit om pro-actief tolerantie en gelijke behandeling te bevorderen. Wij zijn vooral actief op de terreinen arbeidsmarkt, buurt en wijk, horeca en onderwijs.


Werkwijze:

Projecten

Wij voeren bestaande projecten uit en nemen regelmatig deel aan samenwerkingsverbanden voor het ontwikkelen van nieuwe projecten. Wij werken daarbij vaak samen met lokale overheden, partners uit het maatschappelijke veld, bedrijven en de particuliere sector.

Voorlichting

Rondom de onderwerpen discriminatie en (on)gelijke behandeling geven wij diverse voorlichtingen. Een voorlichting kan informatief van aard zijn, bijvoorbeeld over de wetgeving, maar ook preventief om bewustzijn te creëren bij een groep mensen. Tijdens de voorlichting maken wij het onderwerp bespreekbaar en gebruiken wij vaak verschillende werkvormen. Dat kan een spelelement, een debat of discussie of zelfs een themadag zijn.

Informatie of vragen

Informatie over bestaande projecten vindt u op deze website. Voor vragen over de projecten en voorlichtingen kunt u altijd contact met ons opnemen.Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 5-10-2009 11:59:04
Laatste wijziging: 8-9-2017 11:16:12

Aangeboden door:

Adviespunt Discriminatie


Bezoekadres: Don Boscostraat 4 Eindhoven
Postadres: Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven
Telefoonnummer: 040-219 35 04
E-mail: info@adviespuntdiscriminatie.nl
Website: www.adviespuntdiscriminatie.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij staan voor 'tolerantie, verdraagzaamheid en gelijke behandeling'. De doelstelling van het Adviespunt blijft helder: het voorkomen en bestrijden van discriminatie, op welke grond dan ook. Ons werk is gericht op het handhaven van artikel 1 van de grondwet. Dit doen we door het registreren en het behandelen van klachten, maar ook door het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en het geven van advies, voorlichting en projecten.


Contactpersoon:
Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant
E-mail: info@adviespuntdiscriminatie.nl
Telefoonnummer: 040-2193420