HomeAenO Metalektro › Metalektro - Stagevergoeding
Zoom:

Metalektro - Stagevergoeding

Omschrijving:

Werkgevers in de Metalektro die stages of praktijkplaatsen aanbieden aan leerlingen op bol- of hbo/wo-niveau kunnen hier een stagevergoeding voor ontvangen. Voor leerjaar 2018-2019 bedraagt de vergoeding maximaal € 70,- per vier weken, bij een voltijdstage van 40 uur per week. Voor de schooljaren 2019-2021 is de vergoeding vastgesteld op € 160,- per vier weken, bij een voltijdsestage van 40 uur per week.
De duur van de stage is minimaal twee aaneengesloten maanden en maximaal twaalf aaneengesloten maanden. De vergoeding kan dus oplopen tot maximaal € 1920,-. Indien de stagiair(e) minder uren stage loopt, wordt de vergoeding naar rato toegekend.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

  • De werkgever moet aangesloten zijn bij stichting A+O Metalektro en bijdrage afgedragen hebben.

  • A + O fonds ontvangt een ondertekende praktijkovereenkomst of stageovereenkomst door de stagiair(e), de werkgever en de school.

  • De stagiair volgt een opleiding op bol- of hbo/wo-niveau.

  • De looptijd van de stage is minimaal 2 aaneengesloten maanden en maximaal 12 aaneengesloten maanden..

  • Aanmelding wordt gedaan gedurende de stageperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na de aanvangsdatum stage.

  • Er geldt een maximaal aantal te vergoeden stages per werkgever per kalenderjaar afhankelijk van het aantal medewerkers.

  • De vergoeding dient digitaal aangevraagd te worden op www.ao-metalektro.nl.

  • Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten.


Toepassing
Werkgever die een stage of praktijkplaats biedt aan leerlingen op bol- of hbo/wo-niveau.

Ingangsdatum   01-01-2016   /     Einddatum   2021-06-30 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Metalektro


Contactpersoon:
Naam: A+O Metalektro, afdeling Vergoedingen
Telefoonnummer: 088 – 60 50 960
E-mail: vergoedingen@ao-metalektro.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2021-06-30 00:00:00
Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 1920,00
Subsidie 1e jaar: € 1.920,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Niet-uitkeringsgerechtigden

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Leerwerkovereenkomst BBL, Werkervaring/StageGegevens ingevoerd: 08-07-2010
Laatste wijziging: 6-6-2019 15:09:04

Aangeboden door:

AenO Metalektro


Bezoekadres: Frankrijklaan 10a Hazerswoude-Dorp
Postadres: Postbus 77, 2390 AB Hazerswoude-Dorp
Telefoonnummer: 088-60 50 900
E-mail: info@ao-metalektro.nl
Website: www.ao-metalektro.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Instroom, doorstroom en blijvende inzetbaarheid van medewerkers zijn belangrijk om de sector gezond te houden. Investeren in de ontwikkeling van technici is dan ook noodzakelijk. Vandaar dat A+O verschillende vergoedingen biedt die opleiding en ontwikkeling stimuleren.


Soorten diensten of activiteiten:
Per cao-periode beslissen sociale partners voor welke knelpunten op arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelgebied extra inspanning moet worden geleverd of aandacht moet zijn. De projecten die in dit kader worden geïnitieerd of ondersteund vindt u op de website bij Instroom personeel, Duurzame inzetbaarheid organisatie en Samenwerken in de regio.


Contactpersoon:
A+O Metalektro, afdeling Vergoedingen
E-mail: vergoedingen@ao-metalektro.nl
Telefoonnummer: 088 – 60 50 960