HomeAgentschap SZW › Europese subsidie - ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking
Zoom:

Europese subsidie - ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking

Omschrijving:

ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.
Het subsidiepercentage is 50% van de subsidiabele kosten. In totaal is €5,3 miljoen beschikbaar. Per aanvraag is een minimum- en maximumbedrag aan subsidie in de subsidieregeling vastgesteld. Het minimum is €60.000,-, het maximum is €190.000,-.
Een project heeft een looptijd van maximaal 24 maanden en moet zich richten op:
  • Methodiek- of instrumentontwikkeling: het testen, verbeteren, onderzoeken, evalueren, innoveren en implementeren van bestaande of nieuwe instrumenten en werkwijzen uit de praktijk voor arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

Of:
  • Kennisdeling: bevorderen dat partijen van elkaar leren op basis van praktijkervaringen bij arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


De subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s, het UWV en het ministerie van Veiligheid & Justitie.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

  • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.

  • Het project duurt maximaal 24 maanden.

  • Het project bevat een concrete omschrijving van de wijze waarop de resultaten tijdens of na afronding van het project worden verspreid.

  • Het project in het kader van transnationale samenwerking bevat een transnationale partnerschapsovereenkomst.

  • De subsidie per project bedraagt minimaal €60.000,- en maximaal €190.000,-.

  • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.


Toepassing
Organisaties die willen investeren in sociale innovatie dan wel transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.

Ingangsdatum   01-06-2015   /     Einddatum   2019-12-31 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Gemeentelijke overheid
Openbaar Bestuur
Politie
Rijksoverheid


Contactpersoon:
Naam: Agentschap SZW
Telefoonnummer: 070 – 315 21 80
E-mail: redactie@agentschapszw.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2019-12-31 00:00:00
Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: niet van toepassing
Minimale contractomvang: n.v.t.
Minimale duur werkloosheid: niet van toepassing
Maximale subsidie: € 0,00


Gegevens ingevoerd: 19-7-2017 15:07:25
Laatste wijziging: 2-7-2018 10:18:05

Aangeboden door:

Agentschap SZW


Bezoekadres: Rijnstraat 50 Den Haag
Postadres: Postbus 93249, 2509 AE Den Haag
Telefoonnummer: 070 315 20 00
E-mail: redactieUVB@minszw.nl
Website: www.agentschapszw.nl www.agentschapszw.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Agentschap SZW voert (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen.


Contactpersoon:
Agentschap SZW
E-mail: redactie@agentschapszw.nl
Telefoonnummer: 070 – 315 21 80