HomeAmbulante woonbegeleiding De Linde › Ambulante Woonbegeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking
Zoom:

Ambulante Woonbegeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking

Doel:

Stichting De Linde biedt veelomvattende hulp en vooral praktische ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Wij proberen naast mensen te gaan staan en samen te doen wat nodig is.


Werkwijze:

Om uit de problemen te raken doen we wat nodig is. We volgen de weg van het logisch verstand en pakken de problemen per gebied aan. Daarnaast vergezellen wij de cliënten bij formele bezoeken aan instanties. Hierbij kunt u denken aan uitkeringsinstanties, de Stadsbank, specialistenbezoek, financiële hulpverlening (we ondersteunen in het traject naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) , contacten met de werkgever, contacten met de woningbouwvereniging, et cetera.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 14-7-2011 15:36:39
Laatste wijziging: 27-10-2021 11:37:16

Aangeboden door:

Logo

Ambulante woonbegeleiding De Linde


Bezoekadres: Diamantlaan 2 Hoofddorp
Postadres: Postbus 3042, 2130 KA Hoofddorp
Telefoonnummer: 023-5575174
E-mail: info@stdl.nl
Website: www.stdl.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting de Linde verleent ambulante zorg aan mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen.


Belangrijkste doelgroepen:
Stichting de Linde biedt ondersteuning aan mensen die in hun ontwikkeling zijn belemmerd. Onze doelgroep heeft een beperking op grond van een lager intellectueel functioneren èn beperkte sociale redzaamheid (lichte verstandelijke handicap). Een goede indicator om vast te stellen of men in aanmerking komt voor het begeleidingsaanbod van Stichting De Linde is bijvoorbeeld het gevolgd hebben van speciaal onderwijs.


Soorten diensten of activiteiten:
Ambulante woonbegeleiding, kleinschalige dagbesteding, therapeutisch centrum