HomeAmeco › Werken in de techniek
Zoom:

Werken in de techniek

Doel:

Werken op de afdeling techniek


Werkwijze:

Hier leer je machines repareren, lassen en boten opknappen.

Dit doen wij voor een deel in ons leerwerkcentrum en voor een deel bij opdrachtgevers. Botenwerk is afhankelijk van het seizoen.

Je kunt via ons een opleiding volgen om je lasdiploma te halen en/of het diploma Assistent Techniek.

Praktijkervaringsplaatsen en dagbesteding

Voor het activiteitenaanbod dat we hebben, zijn allerlei mooie termen bedacht, zoals leerwerktrajecten, praktijkervaringsplaatsen, arbeidsmatige dagbesteding, ontwikkelingsgerichte dagbesteding of belevingsgerichte dagbesteding. Onze aanpak is vaak een combinatie. Het liefst werken we vanuit ons gezond boerenverstand en vanuit respect, afspraken en structuur. Ook de 3 Heids kennen onze deelnemers: veiligHeid, gezelligHeid en afHeid.Contactpersoon:
Naam: Toon Beerens
Telefoonnummer: 06 – 14 99 42 01
E-mail: toon@ameco.nu


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen


Specifieke doelgroep
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Gegevens ingevoerd: 19-12-2017 10:12:05

Aangeboden door:

Ameco


Bezoekadres: Singel 43 H Woerden
Postadres: Singel 43 H, 3442 AL Woerden
Telefoonnummer: 06 – 14 99 42 01
E-mail: toon@ameco.nu
Website: www.ameco.nu

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Groeien door doen


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met eena fstand tot de arbeidsmarkt.


Soorten diensten of activiteiten:
- Bedrijfsmatige dagbesteding
- Tuinwerk
- Hout bewerken
- Techniek
- Horeca
- Begeleid werken


Contactpersoon:
Toon Beerens
E-mail: toon@ameco.nu
Telefoonnummer: 06 – 14 99 42 01