HomeAnna van Rijn College › VMBO onderwijs
Zoom:

VMBO onderwijs

Doel:

De Harmonielaan is de VMBO-locatie van het Anna van Rijn College

Meer informatie:


Werkwijze:

VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs)

Het VMBO is een samenvoeging van het voormalige VBO en MAVO. In het VMBO kiezen de leerlingen aan het eind van het 2e leerjaar een leerweg die het beste past bij hun mogelijkheden en wensen. Op locatie Harmonielaan bieden wij alle niveaus van het VMBO aan: basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen, theoretische leerweg. VMBO is een prima voorbereiding op de doorstroom naar het MBO of het leerlingstelsel MBO.

Er zijn vier leerwegen:

1. de theoretische leerweg

2. de gemengde leerweg

3. de kaderberoepsgerichte leerweg

4. de basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerwegen zijn een voorbereiding op het Middelbaar Beroepsonderwijs. De eerste drie leerwegen geven aansluiting op de middenkaderopleidingen en vakopleidingen, de vierde op de basis beroepsopleidingen. Naast een leerweg moeten de leerlingen een sector kiezen.

Er zijn vier sectoren:

1. Techniek

2. Zorg en Welzijn

3. Economie

4. Landbouw

Van deze sectoren is alleen de sector Landbouw niet aanwezig op onze school. In de beroepsgerichte leerwegen hebben wij de afdelingen Administratie, Mode & Commercie, Verzorging, Installatietechniek, Voertuigentechniek, Transport & Logistiek en de ICT-route.

Al onze VMBO-afdelingen zijn op locatie Harmonielaan ondergebracht. De VMBO theoretische leerweg bieden wij ook op locatie Albatros aan. De VMBO-opleidingen duren vier jaar, de brugperiode daarbij inbegrepen.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Locatie Harmonielaan
Bezoekadres: Harmonielaan 1
Telnr.: 030-6045344
Faxnr.: 030-6042306

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 12 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 15-2-2006 13:20:28

Aangeboden door:

Anna van Rijn College


Postadres: Postbus 203, 3430 AE Nieuwegein
Website: www.annavanrijn.org


Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Soorten diensten of activiteiten:
Openbare scholengemeenschap voor :
* lwoo, vmbo, havo, vwo (atheneum en gymnasium)
* tto (tweetalig havo, atheneum en gymnasium)