HomeBelastingdienst › Belastingdienst - Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Zoom:

Belastingdienst - Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Omschrijving:

Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze belastingmaatregel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon (werknemers die tussen 100% tot 125% van het wettelijk minimumloon verdienen). Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten van werkgevers laag en wordt getracht zowel inkomenszekerheid als werkgelegenheid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te waarborgen.

Meer informatie:


Voorwaarden:

De Belastingdienst hanteert twee maximale lage-inkomensvoordelen die afhankelijk zijn van:

  1. Het gemiddelde uurloon van de werknemer (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren). Hierbij worden twee inkomensklassen gehanteerd lopend van 100% tot 110% en van 110% tot 125% van het wettelijk minimumloon (WML).

  2. Het aantal verloonde uren van de werknemer (contracturen inclusief overuren van de werknemer).

Hoeveel voordeel dat de werkgever ontvangt hangt dus af van bovengenoemde factoren. Daarbij bedraagt het maximum € 2.000,- voor werknemers uit de laagste inkomensklasse. Voor 2019 zijn de uurloongrenzen geïndexeerd. Op basis van deze gegevens kan de hoogte van het LIV aan de hand van de volgende tabel worden vastgesteld:

Gemiddeld uurloon 2019 LIV per werknemer
per verloond uur
Maximale LIV
per werknemer per jaar
€ 10,05 tot en met € 11,07 € 1,01 € 2.000
€ 10,64 tot en met € 12,08 € 0,51 € 1.000

De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding aan werkgevers automatisch uit. De werkgever hoeft het LIV dus niet aan te vragen.

Voorwaarden:

  • De werknemer moet minimaal 1248 verloonde uren hebben gewerkt in het jaar waarover de werkgever het LIV wil ontvangen.

  • De medewerker verdient tussen € 10,05 en € 12,58 per uur.

  • Het recht op het lage-inkomensvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

  • Wanneer een werknemer door prestatiebonussen of (onregelmatigheids)toeslagen meer verdient voldoet de werknemer niet aan de voorwaarden en is er geen recht op het lage-inkomensvoordeel.


Toepassing
Dit belastingvoordeel is van toepassing op werkgevers die een werknemer in dienst nemen met een laag inkomen.

Ingangsdatum   01-01-2017   /     Einddatum   2020-12-31 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: Belastingtelefoon
Telefoonnummer: 0800 - 0543


Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2020-12-31 00:00:00
Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 20 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 2000,00
Subsidie 1e jaar: € 2.000,00
Subsidie 2e jaar: € 2.000,00
Subsidie 3e jaar: € 2.000,00
Subsidie 4e jaar: € 2.000,00
Subsidie 5e jaar: € 2.000,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverbandGegevens ingevoerd: 28-2-2017 19:08:33
Laatste wijziging: 27-5-2019 12:41:02

Aangeboden door:

Belastingdienst


Postadres: Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam
Telefoonnummer: 0800 - 0543
Website: www.rijksoverheid.nl


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Belastingdienst


Contactpersoon:
Belastingtelefoon
Telefoonnummer: 0800 - 0543