HomeBelastingdienst › Belastingdienst - Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Zoom:

Belastingdienst - Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Omschrijving:

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming bij de herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer. Het gaat bij dit loonkostenvoordeel om de situatie dat geen sprake is van een indiensttreding, maar van gehele of gedeeltelijke hervatting van de functie bij de eigen werkgever of het gaan bekleden van een andere functie bij de werkgever, nadat recht bestond op een WIA-uitkering.

Het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers is gelijk aan het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer en bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar (op basis van een 38-urige werkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal één jaar ontvangen, omdat er sprake is van een voortzetting van een bestaande arbeidsrelatie.

Het bedrag wordt niet meer zoals bij de huidige premiekortingen verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal gewerkte uren door de werknemer.


Meer informatie:


Voorwaarden:

  • De medewerker heeft een arbeidshandicap.

  • Er is geen sprake van indiensttreding, maar van een gehele of gedeeltelijke hervatting van de functie bij de eigen werkgever of het gaan bekleden van een andere functie bij de werkgever.

  • Er bestond voorafgaand aan de hervatting van de functie of een andere functie recht op een WIA-uitkering.

  • Het recht op het loonkostenvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

  • Tussen dezelfde werkgever en werknemer kan slechts eenmaal recht bestaan op het loonkostenvoordeel van één jaar.

  • Personen die werkzaam zijn in een sociale werkvoorziening of vallen onder de doelgroep banenafspraak of beschut werk komen niet in aanmerking.

  • Indien een verzoek loonkostenvoordeel is ingediend dat niet aan de voorwaarden voldoet, of onjuiste gegevens verstrekt, kan een bestuurlijke boete van maximaal € 1.319,- worden opgelegd.

  • UWV moet een doelgroepenverklaring afgeven waarin wordt vastgelegd dat wordt voldaan aan de vereisten.


Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers die arbeidsgehandicapte werknemers in dienst hebben waarbij sprake is van gehele of gedeeltelijke hervatting van de functie, of het gaan bekleden van een andere functie bij de betrokken werkgever.

Ingangsdatum   01-01-2018   /     Einddatum   2021-12-31 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: Belastingtelefoon
Telefoonnummer: 0800 - 0543


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2021-12-31 00:00:00
Leeftijd vanaf: 18 jaar
Leeftijd tot: 67 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 6000,00
Subsidie 1e jaar: € 6.000,00
Alleen bestemd met arbeidsbeperking.

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 22-2-2017 14:08:23
Laatste wijziging: 25-1-2019 21:09:08

Aangeboden door:

Belastingdienst


Postadres: Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam
Telefoonnummer: 0800 - 0543
Website: www.rijksoverheid.nl


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Belastingdienst


Contactpersoon:
Belastingtelefoon
Telefoonnummer: 0800 - 0543