HomeBelastingdienst › Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsgehandicapte werknemer
Zoom:

Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsgehandicapte werknemer

Omschrijving:

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers. Dit is een nieuwe belastingmaatregel die, tezamen met het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer (mobiliteitsbonus) vervangt.
Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming indien zij een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Hierbij gaat het om arbeidsgehandicapte werknemers die niet vallen onder de doelgroep banenafspraak. Dit zijn personen die recht hebben op een WIA-uitkering.

Het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar (op basis van een 38-urige weerkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal drie jaar ontvangen.
Het bedrag wordt dus niet meer zoals bij de huidige premiekortingen verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal gewerkte uren door de werknemer.

Bij deze regeling is een zogeheten draaideurbepaling opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers niet in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar al bij de werkgever in dienst geweest is.
Het UWV of de gemeente zal ambtshalve aan werkgevers een overzicht verstrekken van de werknemers voor wie de werkgever een verzoek voor een of meerdere LKV’en heeft gedaan, met daarbij een (voorgenomen) beoordeling met betrekking tot deze werknemers.


Meer informatie:


Voorwaarden:

 • De werknemer heeft een arbeidshandicap.

 • De werknemer valt niet binnen de doelgroep banenafspraak.

 • De werknemer heeft in de maand voorafgaande aan het dienstverband recht op een WIA-uitkering.

 • Personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, de wachtgeldregeling of de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers kunnen niet in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel.

 • Het recht op het loonkostenvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt

 • De werknemer mag in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding niet bij de betrokken werkgever in dienst zijn geweest.

 • Tussen dezelfde werkgever en werknemer kan slechts eenmaal recht bestaan op het loonkostenvoordeel van drie jaar.

 • Personen die werkzaam zijn in een sociale werkvoorziening of vallen onder de doelgroep beschut werk komen niet in aanmerking.

 • Indien een verzoek loonkostenvoordeel is ingediend dat niet aan de voorwaarden voldoet, of onjuiste gegevens verstrekt, kan een bestuurlijke boete van maximaal € 1.319,- worden opgelegd.

 • De gemeente of UWV moeten een doelgroepenverklaring afgeven waarin wordt vastgelegd dat wordt voldaan aan de vereisten zoals de leeftijd en de uitkeringssituatie.


  Toepassing
  Deze regeling is van toepassing op werkgevers die een dienstverband verstrekken aan personen met een arbeidshandicap die niet vallen onder de doelgroep banenafspraak.

  Ingangsdatum   01-01-2018   /     Einddatum   2021-12-31 00:00:00

  Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


  Contactpersoon:
  Naam: Belastingtelefoon
  Telefoonnummer: 0800 - 0543


  Doelgroep


  - Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


  Einddatum regeling: 2021-12-31 00:00:00
  Leeftijd vanaf: 18 jaar
  Leeftijd tot: 67 jaar
  Minimale contractduur: onbepaald
  Minimale contractomvang: 12 uur
  Minimale duur werkloosheid: onbepaald
  Maximale subsidie: € 30000,00
  Subsidie 1e jaar: € 6.000,00
  Subsidie 2e jaar: € 6.000,00
  Subsidie 3e jaar: € 6.000,00
  Subsidie 4e jaar: € 6.000,00
  Subsidie 5e jaar: € 6.000,00
  Alleen bestemd met arbeidsbeperking.

  De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ

  Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Leerwerkovereenkomst BBL  Gegevens ingevoerd: 22-2-2017 14:34:45
  Laatste wijziging: 27-5-2019 12:42:19
 • Aangeboden door:

  Belastingdienst


  Postadres: Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam
  Telefoonnummer: 0800 - 0543
  Website: www.rijksoverheid.nl


  Organisatie Type
  Overheid


  Doelstelling of kernactiviteit:
  Belastingdienst


  Contactpersoon:
  Belastingtelefoon
  Telefoonnummer: 0800 - 0543