HomeBeschut aan de bak › Informatie website
Zoom:

Informatie website

Doel:

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen.


Werkwijze:

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een beschutte werkplek? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. U bent daarvoor niet meer afhankelijk van de gemeente.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken).

Arbeidsovereenkomst en salaris

Als u beschut werk doet, bent u in dienst van de gemeente of een andere werkgever. U krijgt salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon. Als het bedrijf of de organisatie onder een cao valt, geldt deze ook voor werknemers die beschut werk doen.

Beschut werk en detachering

Mensen met een beschutte baan hebben een vaste werkgever. Behalve bij de eigen werkgever kunnen zij ook bij een andere werkgever aan de slag via detachering. De werknemer blijft dan in dienst van de gemeente of de eigen werkgever.

Gemeente verantwoordelijk voor beschut werk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Een gemeente bepaalt zelf op welke manier en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Wel is er altijd sprake van een dienstbetrekking.

Alle gemeenten samen krijgen geld om uiteindelijk ruim 30.000 beschutte plekken te organiseren.

Zelf om beschut werk vragen

Denkt u dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. U hoeft dus niet meer te wachten op de gemeente. Als UWV een positief advies beschut werk geeft, is de gemeente verplicht u een beschutte werkplek te bieden. De gemeente mag alleen een plek weigeren als het aantal beschutte plekken voor die gemeente al is bereikt. De aantallen worden voor elke gemeente vastgesteld in een ministeriële regeling. Deze regeling is nog niet gepubliceerd.

Oordeel UWV beschut werk

U kunt zelf een beoordeling beschut werk bij UWV aanvragen, of de gemeente kan dat doen. UWV beoordeelt vervolgens of u tot de doelgroep beschut werk hoort. Als dat het geval is, ontvangt de gemeente een positief advies. De gemeente biedt u dan een beschutte werkplek.Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 67 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen


Specifieke doelgroep
Mensen met een arbeidsbeperking
Gegevens ingevoerd: 26-6-2017 17:11:24

Aangeboden door:

Beschut aan de bak


Website: www.beschutaandebak.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Het ministerie van SZW gaat professionals, mensen met een beperking en mensen in hun directe omgeving ondersteunen bij het informeren over beschut werk.


Soorten diensten of activiteiten:
Op de website vind je alles over de mogelijkheden van beschut werken. Ook kun je lezen hoe je een kandidaat kunt helpen om zelf een adviesaanvraag te doen bij UWV. Op de website staan posters en een flyer. Deze zijn te downloaden en direct te gebruiken. Kandidaten vinden er voorbeelden van en heldere informatie over beschut werken.