HomeBijeen Heusden › Cursus Rondkomen met je inkomen
Zoom:

Cursus Rondkomen met je inkomen

Doel:

Voor mensen die te maken hebben met armoede of financiële problemen, kan het helpen om beter inzicht te krijgen in het eigen uitgavenpatroon. Speciaal voor deze groep mensen heeft Farent de cursus ‘rondkomen met je inkomen’ opgezet.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Tijdens de cursus staan de deelnemers stil bij hun uitgavenpatroon. Ze bekijken hoe ze beter kunnen rondkomen met hun inkomen. Deze cursus heeft een informatief karakter waarin handige tips en adviezen worden gegeven. Er wordt in de groep niet uitgebreid ingegaan op de persoonlijke financiële omstandigheden, tenzij mensen dat zelf willen.

Onderwerpen in de cursus

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Het op orde brengen en houden van uw administratie

- Het bijhouden van een kasboek

- Maken toepassen van een maand- en jaarbegroting

- Overzicht en inzicht krijgen in uw financiële situatie

- Gebruik van bankrekeningen

- Tips hoe om te gaan met huishoudgeld

- Leren sparen

- Verzekeringen

- Voorzieningen die door de overheid worden verstrekt

- Omgaan met de doolhof aan instanties

Wie voert de cursus uit?

De cursus wordt gegeven door een maatschappelijk werker van Farent.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de cursus Rondkomen met je inkomen? Neem dan contact op met Farent, telefoon: (088) 023 75 00. E-mailen kan ook: info@farent.nlDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met laag inkomen
Gegevens ingevoerd: 4-11-2022 08:50:16

Aangeboden door:

Logo

Bijeen Heusden


Bezoekadres: Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen
Postadres: Postbus 2, 5250 AA Vlijmen
Telefoonnummer: 073-782 0178
E-mail: info@bijeenheusden.nl
Website: www.bijeenheusden.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Bijeen is het netwerk van partijen, dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt, die nodig is.