HomeBlinkers › Mantelzorg ondersteuning
Zoom:

Mantelzorg ondersteuning

Doel:

Verantwoorde inzet van mantelzorg en vrijwilligers

Meer informatie:


Werkwijze:

Iemand is mantelzorger wanneer zij/hij langdurig onbetaald zorg verleent aan een naaste met een (chronische) ziekte of beperking. Een mantelzorger helpt de zieke op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven maar ook zwaar zijn. PrivaZorg bekijkt samen met de cliënt of het mogelijk is om mantelzorg bij de zorg te betrekken. Daarbij is het van groot belang dat de draagkracht van de mantelzorg niet overschat wordt. Om overbelasting van de mantelzorg te voorkomen ondersteunen wij met informatie, adviezen, persoonlijke aandacht en praktische hulp.

Wanneer niet volstaan kan worden met de mantelzorgmogelijkheden, kan er in overleg met cliënt en mantelzorg ook een beroep gedaan worden op vrijwilligers, dezen zijn doorgaans aangesloten bij vrijwilligersorganisaties. Zij kunnen de mantelzorg aanvullen of af en toe overnemen. Dan kan de mantelzorg even op adem komen en de zorg langer volhouden.

Vrijwilligers kunnen één of enkele dagdelen per week worden ingezet, overdag en 's avonds, naast de thuiszorg die u ontvangt. De duur van de inzet van de vrijwilliger wordt besproken met de betrokken vrijwilligersorganisatie. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt daarbij dat er zoveel mogelijk sprake is van vaste personen.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 5-9-2012 9:30:08
Laatste wijziging: 4-7-2021 10:33:48

Aangeboden door:

Logo

Blinkers


Bezoekadres: Hardwareweg 14 (Centraal kantoor) Amersfoort
Postadres: Hardwareweg 14, 3821 BM Amersfoort
Telefoonnummer: 033 – 455 67 62
E-mail: info@Blinkers.nl
Website: www.blinkers.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Blinkers is een landelijke thuiszorgorganisatie. Bij ons staat de zelfstandigheid van de client voorop. Samen met u maken we een individueel zorgplan. Uw wensen zijn daarbij richtinggevend. De zorgverleners van Blinkers zijn goed gemotiveerde professionals. Als kleine zelfstandigen in de zorg kunnen zij in goed overleg met de cliënt hun werk inrichten.


Belangrijkste doelgroepen:
Blinkers biedt thuiszorg aan alle mensen die thuiszorg nodig hebben op het gebeid van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast biedt Blinkers ook zorg aan de doelgroep NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en biedt begeleiding aan mensen met psychiatrische problemen.


Soorten diensten of activiteiten:
Bij Blinkers kunt u 24 uur per dag terecht voor persoonlijke verzorging en verpleging.