HomeBreda Actief › Lekker in je vel, meedoen in de wijk

Lekker in je vel, meedoen in de wijk

Doel:

Wie wil niet lekker actief zijn in z’n eigen wijk? Veel mensen willen en doen dit al. Voor de mensen die dit wel graag willen, maar door verschillende redenen dit toch niet voor elkaar krijgen, is het project ‘Lekker in je vel, meedoen in de wijk’ in het leven geroepen.


Werkwijze:

In beweging met Breda Actief

Wijkbewoners met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch / sociaal gebied) hebben vaak een klein sociaal netwerk. Zij vinden weinig aansluiting bij reguliere activiteiten in de wijk, zoals vrijwilligerswerk en sport/bewegen. Binnen het project organiseert en ontwikkelt Breda Actief sport /beweegactiviteiten en vrijwilligerswerk in de eigen wijken waar de wijkbewoners vanuit de verschillende groepen aan mee kunnen doen. Dit doen we om iedereen te activeren en hun sociale netwerk te vergroten, zodat zij zich thuis voelen in hun wijk.

Kort intensief programma

In een periode van 2 x 6 weken maken deelnemers kennis met zowel beweegactiviteiten als vrijwilligerswerk

Tijdens de eerste 6 weken wordt een ‘beweegprogramma’ aangeboden. Tegelijkertijd is er een ‘educatief’ programma waarin nagedacht en gesproken wordt over wensen, mogelijkheden en actiepunten. Wat wil je doen voor sport, hoe kun je dit invullen en wat moet je ervoor doen? Tijdens de tweede 6 weken gaat de deelnemer actief op stap (met of zonder begeleiding) om aan te sluiten bij vrijwilligerswerk of sport in de wijk.

Bestaande activiteiten in de wijk?

We sluiten aan bij bestaande activiteiten. Is dit (nog) niet mogelijk? Dan wordt als tussenstap een tijdelijke activiteit opgezet. Deze activiteiten voert Breda Actief uit samen met bestaande verenigingen en organisaties die gevestigd zijn in de wijk. Hierdoor komen deelnemers in contact met formele, informele en commerciële organisaties. En de organisaties komen daardoor weer in contact met de wijkbewoners die mogelijk nieuwe vrijwilligers worden. Daarbij zijn sport en vrijwilligerswerk doel op zich maar ook zeker het middel om te komen tot activering en participatie.

Ook meedoen?

‘Lekker in je vel, meedoen in je wijk’ is een initiatief van Breda Actief. We combineren door middel van het project sport en vrijwilligerswerk aan elkaar. Actief meedoen kan op beide onderdelen, afhankelijk van wensen en mogelijkheden

In de wijk Tuinzigt start de eerste pilot. Het beweegprogramma kan plaatsvinden in De Nieuwe Meidoorn en na de meivakantie beginnen. Neem voor meer informatie contact op met Anu Veldhuis via: a.veldhuis@breda-actief.nl of bel 076-5233555.Doelgroep


- Voor iedereen - van 4 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 20-9-2016 13:58:37

Aangeboden door:

Breda Actief


Bezoekadres: Heerbaan 100, 4817 NL Breda
Postadres: Postbus 5675, 4801 EB Breda
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Faxnummer: 076-5208681
Website: www.breda-actief.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Vrijwilligerswerk


Doelstelling of kernactiviteit:
Breda Actief vindt het belangrijk dat iedereen in Breda lekker in zijn vel zit. Tevreden mensen zorgen goed voor zichzelf, voor een ander en voor de stad. Wij zijn enthousiast, positief en gaan uit van datgeen wat iemand zelf wil en kan. We brengen beleid en uitvoering dichter bij elkaar en moedigen aan om wensen en ideeën te vertalen naar de praktijk, op het gebied van vrijwilligerswerk, sport en bewegen. Breda Actief wil de spil zijn binnen sport en vrijwilligerswerk in Breda. Breda Actief inspireert, stimuleert, adviseert en faciliteert alle inwoners en organisaties tot deelname aan en ontwikkeling van sport en vrijwilligerswerk. Dit doen we door vraag en aanbod te verbinden, door te adviseren over mogelijkheden, door proactief in te spelen op ontwikkelingen en kansen, door activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te faciliteren, en door cursussen en workshops te geven, door op te leiden en te begeleiden.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van Breda, verenigingen en alle organisaties die werken met vrijwilligers.


Soorten diensten of activiteiten:
We hebben een enorme diversiteit van adviestrajecten, cursussen en trainingen en we bieden ondersteuning in de vorm van expertise op het gebied van beweegonderwijs. Daarnaast werken we het hele jaar door aan de onderstaande projecten:

Sport en bewegen
>Sporten in de wijk
>Sportintroductie cursussen
>X-kids
>Sportloket
>Special Heroes
>Special X-kids
>KIDS Sport
>Sportkliko
>Clubintro route
>Bredaas Sportcafé
>Vice Versa
>Citytrainers Breda
>Sport en bewegen op de werkvloer

Vrijwilligerswerk
>Persoonlijke Match
>Maak eens kennis met activiteit
>Maatschappelijke stage
>Waarderen
>Chris van Faassen-vrijwilligerspenning
>Vrijwilligerswerk in de zorg en welzijn
>BredaTAAL
>Bredaas Café Vrijwilligerswerk
>Lekker in je vel, meedoen in de wijk
>De Vrijwilligersmarkt Breda


Contactpersonen:
Moniek van der Velden
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Vacaturebank
E-mail: vacaturebank@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555 of 0900-899 8600
Isabelle Leijser
E-mail: i.leijser@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Janine van Gurp
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Joan Kuipers
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555


Locaties van deze organisatie:

 Breda Actief
 Bezoekadres: Heerbaan 100
 Postadres: Postbus 5675, 4801 EB Breda
 Telefoonnummer: 076 52 33 555

Route / kaart:
 Op locatie bij organisaties en instellingen
 Bezoekadres: -------

Route / kaart: