HomeBreda Actief › Lekker in je vel, meedoen in de wijk
Zoom:

Lekker in je vel, meedoen in de wijk

Doel

Wie wil niet lekker actief zijn in z’n eigen wijk? Veel mensen willen en doen dit al. Voor de mensen die dit wel graag willen, maar door verschillende redenen dit toch niet voor elkaar krijgen, is het project ‘Lekker in je vel, meedoen in de wijk’ in het leven geroepen.

Toelichting

In beweging met Breda Actief

Wijkbewoners met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch / sociaal gebied) hebben vaak een klein sociaal netwerk. Zij vinden weinig aansluiting bij reguliere activiteiten in de wijk, zoals vrijwilligerswerk en sport/bewegen. Binnen het project organiseert en ontwikkelt Breda Actief sport /beweegactiviteiten en vrijwilligerswerk in de eigen wijken waar de wijkbewoners vanuit de verschillende groepen aan mee kunnen doen. Dit doen we om iedereen te activeren en hun sociale netwerk te vergroten, zodat zij zich thuis voelen in hun wijk.

Kort intensief programma

In een periode van 2 x 6 weken maken deelnemers kennis met zowel beweegactiviteiten als vrijwilligerswerk

Tijdens de eerste 6 weken wordt een ‘beweegprogramma’ aangeboden. Tegelijkertijd is er een ‘educatief’ programma waarin nagedacht en gesproken wordt over wensen, mogelijkheden en actiepunten. Wat wil je doen voor sport, hoe kun je dit invullen en wat moet je ervoor doen? Tijdens de tweede 6 weken gaat de deelnemer actief op stap (met of zonder begeleiding) om aan te sluiten bij vrijwilligerswerk of sport in de wijk.

Bestaande activiteiten in de wijk?

We sluiten aan bij bestaande activiteiten. Is dit (nog) niet mogelijk? Dan wordt als tussenstap een tijdelijke activiteit opgezet. Deze activiteiten voert Breda Actief uit samen met bestaande verenigingen en organisaties die gevestigd zijn in de wijk. Hierdoor komen deelnemers in contact met formele, informele en commerciële organisaties. En de organisaties komen daardoor weer in contact met de wijkbewoners die mogelijk nieuwe vrijwilligers worden. Daarbij zijn sport en vrijwilligerswerk doel op zich maar ook zeker het middel om te komen tot activering en participatie.

Ook meedoen?

‘Lekker in je vel, meedoen in je wijk’ is een initiatief van Breda Actief. We combineren door middel van het project sport en vrijwilligerswerk aan elkaar. Actief meedoen kan op beide onderdelen, afhankelijk van wensen en mogelijkheden

In de wijk Tuinzigt start de eerste pilot. Het beweegprogramma kan plaatsvinden in De Nieuwe Meidoorn en na de meivakantie beginnen. Neem voor meer informatie contact op met Anu Veldhuis via: a.veldhuis@breda-actief.nl of bel 076-5233555.


Doelgroep

- van 4 tot 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 20-9-2016 13:58:37

Breda Actief

Bezoekadres:
Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda

Postadres:
Postbus 5675
4801 EB Breda

Telefoonnummer: 076-5233555

E-mailadres: info@breda-actief.nl

Website: www.breda-actief.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Breda Actief vindt het belangrijk dat iedereen in Breda in beweging komt.

Belangrijkste doelgroepen:
Breda Actief is er voor iedereen in Breda die aan de slag wil met sport en beweging. Voor ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen en mensen met een beperking.