HomeBreda Actief › BredaTAAL

BredaTAAL

Doel:

Taalaanbod voor anderstaligen Nederlands gebundeld in Breda


Werkwijze:

BREDATAAL is een netwerk van vrijwilligersorganisaties die taalaanbod bieden voor anderstaligen. Bijvoorbeeld taalles in kleine groepjes en taalmaatjesprojecten. Door samen te werken is vraag en aanbod van NT2 voor anderstaligen beter vindbaar, beter op elkaar afgestemd en worden deelnemers snel doorwezen. BREDATAAL heeft als doel dat anderstaligen zich zo snel mogelijk thuis voelen in Breda, de taal leren en zich hier verder kunnen ontwikkelen. Breda Actief begeleidt de samenwerking tussen de deelnemende organisaties en is de brug tussen de taalaanbieders en Gemeente Breda. Kijk voor meer informatie op de website.

Voor wie?

BREDATAAL is er voor alle anderstaligen die hun kennis taal willen verbeteren, voor intermediairs en taalaanbieders in en om Breda.

Wie doen er mee?

De deelnemende organisaties aan BREDATAAL wisselen methodieken en werkvormen uit, organiseren bijeenkomsten voor anderstaligen, zorgen samen voor deskundigheidsbevordering en verwijzen vrijwilligers, cursisten en deelnemers door.Contactpersoon:


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Op locatie bij organisaties en instellingen
Bezoekadres: -------

Route / kaart:
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 6-1-2016 10:28:55

Aangeboden door:

Breda Actief


Bezoekadres: Heerbaan 100, 4817 NL Breda
Postadres: Postbus 5675, 4801 EB Breda
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Faxnummer: 076-5208681
Website: www.breda-actief.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Vrijwilligerswerk


Doelstelling of kernactiviteit:
Breda Actief vindt het belangrijk dat iedereen in Breda lekker in zijn vel zit. Tevreden mensen zorgen goed voor zichzelf, voor een ander en voor de stad. Wij zijn enthousiast, positief en gaan uit van datgeen wat iemand zelf wil en kan. We brengen beleid en uitvoering dichter bij elkaar en moedigen aan om wensen en ideeën te vertalen naar de praktijk, op het gebied van vrijwilligerswerk, sport en bewegen. Breda Actief wil de spil zijn binnen sport en vrijwilligerswerk in Breda. Breda Actief inspireert, stimuleert, adviseert en faciliteert alle inwoners en organisaties tot deelname aan en ontwikkeling van sport en vrijwilligerswerk. Dit doen we door vraag en aanbod te verbinden, door te adviseren over mogelijkheden, door proactief in te spelen op ontwikkelingen en kansen, door activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te faciliteren, en door cursussen en workshops te geven, door op te leiden en te begeleiden.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van Breda, verenigingen en alle organisaties die werken met vrijwilligers.


Soorten diensten of activiteiten:
We hebben een enorme diversiteit van adviestrajecten, cursussen en trainingen en we bieden ondersteuning in de vorm van expertise op het gebied van beweegonderwijs. Daarnaast werken we het hele jaar door aan de onderstaande projecten:

Sport en bewegen
>Sporten in de wijk
>Sportintroductie cursussen
>X-kids
>Sportloket
>Special Heroes
>Special X-kids
>KIDS Sport
>Sportkliko
>Clubintro route
>Bredaas Sportcafé
>Vice Versa
>Citytrainers Breda
>Sport en bewegen op de werkvloer

Vrijwilligerswerk
>Persoonlijke Match
>Maak eens kennis met activiteit
>Maatschappelijke stage
>Waarderen
>Chris van Faassen-vrijwilligerspenning
>Vrijwilligerswerk in de zorg en welzijn
>BredaTAAL
>Bredaas Café Vrijwilligerswerk
>Lekker in je vel, meedoen in de wijk
>De Vrijwilligersmarkt Breda


Contactpersonen:
Vacaturebank
E-mail: vacaturebank@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555 of 0900-899 8600
Isabelle Leijser
E-mail: i.leijser@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Janine van Gurp
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Moniek van der Velden
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Joan Kuipers
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555