HomeBreda Actief › Vacaturebank vrijwilligerswerk
Zoom:

Vacaturebank vrijwilligerswerk

Doel:

Vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk bij elkaar brengen.


Werkwijze:

Breda Actief bemiddelt bij vraag en aanbod van vrijwilligers voor vrijwilligerswerk bij alle mogelijke organisaties; groepen en activiteiten.

1- Vacatures of vrijwilligerswerk wordt aangemeld bij Breda Actief

2- Mensen die vrijwilligerswerk willen doen melden zich bij Breda Actief en kunnen openstaande vacatures raadplegen

3- Medewerkers van Breda Actief adviseren mensen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij de hen bekende organisaties.

Mensen nemen zelf contact op met de betreffende organisatie om afspraken te maken over de uit te voeren werkzaamheden. Indien gewenst of nodig kan Breda Actief nadere informatie geven over alle mogelijke zaken die te maken hebben met vrijwilligerswerk. Te denken aan:

- verzekeringen

- vrijwilligerswerk met behoud van uitkering

- rechten en plichten

- vrijwilligerscontract

- arbo-zaken op een werkplek

- geschillen

- afspraken over werktijden

- cursussen; training of begeleidingContactpersoon:
Naam: Vacaturebank
Telefoonnummer: 076-5233555 of 0900-899 8600
E-mail: vacaturebank@breda-actief.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Breda Actief
Bezoekadres: Heerbaan 100
Postadres: Postbus 5675, 4801 EB Breda
Telnr.: 076 52 33 555

Route / kaart:
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 15 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 6-1-2016 10:29:34

Extra informatie over deelnemers


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Breda Actief


Bezoekadres: Heerbaan 100, 4817 NL Breda
Postadres: Postbus 5675, 4801 EB Breda
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Faxnummer: 076-5208681
Website: www.breda-actief.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Vrijwilligerswerk


Doelstelling of kernactiviteit:
Breda Actief vindt het belangrijk dat iedereen in Breda lekker in zijn vel zit. Tevreden mensen zorgen goed voor zichzelf, voor een ander en voor de stad. Wij zijn enthousiast, positief en gaan uit van datgeen wat iemand zelf wil en kan. We brengen beleid en uitvoering dichter bij elkaar en moedigen aan om wensen en ideeën te vertalen naar de praktijk, op het gebied van vrijwilligerswerk, sport en bewegen. Breda Actief wil de spil zijn binnen sport en vrijwilligerswerk in Breda. Breda Actief inspireert, stimuleert, adviseert en faciliteert alle inwoners en organisaties tot deelname aan en ontwikkeling van sport en vrijwilligerswerk. Dit doen we door vraag en aanbod te verbinden, door te adviseren over mogelijkheden, door proactief in te spelen op ontwikkelingen en kansen, door activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te faciliteren, en door cursussen en workshops te geven, door op te leiden en te begeleiden.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van Breda, verenigingen en alle organisaties die werken met vrijwilligers.


Soorten diensten of activiteiten:
We hebben een enorme diversiteit van adviestrajecten, cursussen en trainingen en we bieden ondersteuning in de vorm van expertise op het gebied van beweegonderwijs. Daarnaast werken we het hele jaar door aan de onderstaande projecten:

Sport en bewegen
>Sporten in de wijk
>Sportintroductie cursussen
>X-kids
>Sportloket
>Special Heroes
>Special X-kids
>KIDS Sport
>Sportkliko
>Clubintro route
>Bredaas Sportcafé
>Vice Versa
>Citytrainers Breda
>Sport en bewegen op de werkvloer

Vrijwilligerswerk
>Persoonlijke Match
>Maak eens kennis met activiteit
>Maatschappelijke stage
>Waarderen
>Chris van Faassen-vrijwilligerspenning
>Vrijwilligerswerk in de zorg en welzijn
>BredaTAAL
>Bredaas Café Vrijwilligerswerk
>Lekker in je vel, meedoen in de wijk
>De Vrijwilligersmarkt Breda


Contactpersonen:
Vacaturebank
E-mail: vacaturebank@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555 of 0900-899 8600
Isabelle Leijser
E-mail: i.leijser@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Janine van Gurp
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Moniek van der Velden
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555
Joan Kuipers
E-mail: info@breda-actief.nl
Telefoonnummer: 076-5233555