HomeCapabel Taal › Taal en opleiding
Zoom:

Taal en opleiding

Doel:

De deelnemer oriënteert zich op een opleiding of studie en vergroot zijn taalvaardigheid in relatie tot de opleiding / studie die hij wil gaan volgen. Het resultaat is dat de deelnemer zich voldoende heeft georiën-teerd en voldoende taalbeheersing heeft om succesvol een opleiding te kunnen gaan volgen.


Werkwijze:

Educatie-oriëntatie

In deze oriëntatie wordt geïnventariseerd welke beroepsrichting het beste past bij de deelnemer. Hierbij wordt gelet op de behoefte op de arbeidsmarkt (is er vraag naar deze functie), de competenties van de deelnemer en zijn mogelijkheden en interesses. Twee hoofdthema’s vormen de rode draad in de trai-ning: het zelfbeeld van de deelnemer en zijn beeld van de arbeidsmarkt; capaciteiten en geschiktheid (wat kan ik); belangstelling en interesse (wat wil ik) en zelfvertrouwen. Onder het tweede thema komen onderwerpen aan de orde zoals beroepenoriëntatie, sectorspecifieke beroepenoriëntatie, concretisering beroepsrichting, arbeidsmarktperspectief en wegwijs in opleidingen in Nederland.

Leren leren

De Nederlandse manier van studeren is vaak anders dan die in het buitenland. De Nederlandse zijn vaak praktisch ingesteld, wij werken vooral met het toepassen van kennis. In het buitenland zijn studies in de regel theoretischer. Met deze omslag in studiebenadering maken wij de deelnemer vertrouwd. In deze training maakt de deelnemer zich studievaardigheden eigen die nodig zijn in de beroepsopleiding. Onderwerpen die aan de orde komen zijn timemanagement, het schrijven van verslagen en werkstukken, veel voorkomende studietaaluitingen, presentatievaardigheden, het maken van huiswerk naast de verantwoordelijkheden thuis.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Capabel Taal BV
Bezoekadres: Zernikestraat 1-7
Postadres: Postbus 4233, 5604 EE Eindhoven
Telnr.: 040 286 83 51
E-mail: eindhoven@calder.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 2-9-2010 11:57:43
Laatste wijziging: 14-6-2019 12:46:52

Aangeboden door:

Capabel Taal


Bezoekadres: Australiëlaan 14-16, 3526 AB Utrecht
Postadres: postbus 24066, 3502 MB Utrecht
Telefoonnummer: 088 270 12 50
Faxnummer: 073 - 640 14 45
E-mail: info@capabeltaal.nl
Website: www.capabeltaal.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Om speciale aandacht te kunnen geven aan de Wet inburgering werden in 2007 taal en inburgering ondergebracht in een gespecialiseerd bedrijf: Capabel Taal.


Belangrijkste doelgroepen:
Onder het motto “wat de deelnemer al weet en kent hoeft hij niet meer te leren” biedt Capabel Taal dua-le inburgeringstrajecten aan voor inburgeringsplich-tige en –behoeftige deelnemers.


Soorten diensten of activiteiten:
· Duale inburgeringstrajecten gericht op doelpespectief OGO;
· Duale inburgeringstrajecten gericht op Maaschappelijke participatie;
· Duale inburgeringstrajecten gericht op doelpespectief Werk;
· Duale inburgeringstrajecten gericht op doelpespectief Ondernemerschap;
· Staatsexamentrajecten I of II;
· Examentraining en examen;
· Taal op het werk;
· Taal en opleiding.