HomeCharim Vitaal › Psychologie
Zoom:

Psychologie

Doel:

De psychologen van Charim Vitaal kunnen ingeschakeld worden bij gedragsproblematiek bij mensen die (tijdelijk) verblijven in het verpleeg- of verzorgingshuis of nog thuis wonen. Het is mogelijk de behandelingen bij u thuis voort te zetten na ontslag uit een zorglocatie van Zorggroep Charim. De psycholoog kan ook hulp bieden aan mantelzorgers.


Werkwijze:

Bij gedragsproblemen doet de psycholoog eerst onderzoek om vast te stellen wat er precies aan de hand is. Op basis hiervan formuleert de psycholoog een advies. Hierbij maakt de psycholoog gebruik van gesprekken en instrumenten zoals testen en vragenlijsten. De behandeling is gericht op het omgaan met en het veranderen van emoties en gedrag. Dit kan zowel van toepassing zijn op de cliënt als op de familie en verzorging. De psycholoog werkt nauw samen met de cliënt, familie of partner en zorgverleners.

Aanmelden

Indien u nog thuis woont is een schriftelijke verwijzing van de huisarts nodig. Als de verwijzing binnen is kan direct contact worden opgenomen met de psychologen van Charim Vitaal. Hebt u vragen, of ontvangt u graag meer informatie over de inzet van psychologen van Charim Vitaal? Dan kunt u contact opnemen met Charim Vitaal via 0800 0712 .Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 55 jaar
Gegevens ingevoerd: 24-1-2013 11:32:57
Laatste wijziging: 14-4-2018 11:20:44

Aangeboden door:

Charim Vitaal


Bezoekadres: Grote Beer 10 Veenendaal
Postadres: Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal
Telefoonnummer: 0800 0712
E-mail: vitaal@zorggroepcharim.nl
Website: www.zorggroepcharim.nl/charimvitaal

Route / kaart:Organisatie Type
Huisartsen en therapeuten


Doelstelling of kernactiviteit:
Een team van deskundigen biedt u multidisciplinaire zorg en werkt nauw samen met u én met elkaar aan verbeteringen en oplossingen.


Belangrijkste doelgroepen:
Charim Vitaal is gespecialiseerd in complexe ouderenzorg Charim Vitaal is werkzaam in Veenendaal, Amerongen, Rhenen, Zeist, Woudenberg en wijde omgeving. De therapeuten werken op locatie of komen bij u thuis.


Soorten diensten of activiteiten:
Hebt u problemen gekregen met bewegen of het aannemen van een juiste houding dan kan de fysiotherapeut of oefentherapeut u helpen. De ergotherapeut helpt u om de dagelijkse dingen, zoals het huishouden of persoonlijke verzorging, in de eigen omgeving te blijven doen. De logopedist behandelt u bij taal-, ademhaling-, spraak en slikproblemen. De diëtist kan u adviseren rondom alle voedings- en dieetvragen.