HomeColland Arbeidsmarkt › Agrarisch en groen - Overbruggingsfonds onwerkbaar weer
Zoom:

Agrarisch en groen - Overbruggingsfonds onwerkbaar weer

Omschrijving:

Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt werkgevers van bedrijven die het meest beïnvloed worden door slecht weer, in staat om deze periodes financieel op te vangen en tegelijkertijd werknemers in vaste dienst te houden. De regeling is beschikbaar in de Agrarische deelsectoren Loonwerk, Open teelten Landbouw en Open teelten Boomkwekerij.
Doordat werknemers in vaste dienst blijven, betaalt de werkgever verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie. Na aanmelding van de werknemers kunnen werkgevers jaarlijks, maximaal 30 dagen, gebruikmaken van de regeling. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemers bij de werkgever in dienst zijn. Werkgevers bepalen zelf wanneer de werknemers een overbruggingsdag opnemen. Tijdens deze dagen betaalt de werkgever 100% van het brutoloon door. Daarna kunnen werkgevers bij het OBF een deel van de loonkosten declareren. Het fonds hanteert hierbij een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag.

De OBF-vergoedingen voor de overbruggingsdagen verschilt in hoogte per sector en worden jaarlijks geïndexeerd. In de periode 2019 bedragen de vergoedingen per overbruggingsdag € 95,88 voor Open teelten Landbouw en Boomkwekerij, en voor de sector Loonwerk € 93,18.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

  • De werkgever draagt premie af aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.

  • Om deel te kunnen nemen aan het OBF moet de werkgever een arbeidsovereenkomst met overbrugging met de werknemer afsluiten.

  • Jaarlijks kan maximaal 30 dagen gebruik gemaakt worden van deze regeling.

  • Het OBF geldt alleen voor bedrijven in de sectoren Loonwerk en Open teelten.

  • De werkgever meldt de werknemers aan.

  • Niet gedeclareerde dagen voor Loonwerk vervallen per 15 december van het betreffende jaar.


Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers in de Agrarische deelsectoren Loonwerk en Open teelten Landbouw en Boomkwekerij.

Ingangsdatum   01-01-2014   /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Loonwerk
Open teelt


Contactpersoon:
Naam: Backoffice Colland
Telefoonnummer: 0900 – 040 13 28
E-mail: info@colland-administratie.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 65 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 2729,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 28-9-2018 09:42:26
Laatste wijziging: 27-5-2019 12:30:41

Aangeboden door:

Colland Arbeidsmarkt


Postadres: Postbus 3189, 5902 RD Venlo
Telefoonnummer: 0900 - 040 13 28 (Backoffice)
E-mail: info@colland-administratie.nl
Telefoonnummer: 088 - 329 20 30 (Bestuursbureau)
E-mail: info@colland.nl
Website: www.collandarbeidsmarkt.nl


Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen.


Soorten diensten of activiteiten:
Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden.


Contactpersoon:
Backoffice Colland
E-mail: info@colland-administratie.nl
Telefoonnummer: 0900 – 040 13 28