HomeColland Arbeidsmarkt › Agrarisch en groen - Seniorenregeling
Zoom:

Agrarisch en groen - Seniorenregeling

Omschrijving:

Het is, onder andere door de verhoging van de pensioenleeftijd, belangrijk dat werknemers in goede gezondheid en gemotiveerd tot aan het pensioen kunnen blijven werken. Met dit doel heeft Colland Arbeidsmarkt de seniorenregeling beschikbaar gesteld voor werkgevers binnen de Agrarische deelsectoren Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers, Loonwerk, Open teelten bloembollen, Open teelten landbouw, Open teelten tuinbouw, Open teelten Boomkwekerij.

Deze regeling biedt werkgevers uit de deelsectoren de mogelijkheid om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond door te laten werken en hun kennis over te laten dragen aan de nieuwe generatie op de werkvloer. Zo kan worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en een goede kennisoverdracht.

Met de seniorenregeling krijgen werkgevers de optie om de arbeidstijd van oudere medewerkers te verminderen naar 80%, terwijl de medewerkers 90% van hun salaris behouden. De vergoeding bestaat uit een negende deel van het bruto weekloon (gebaseerd op 80% werken tegen 90% loon), de verschuldigde vakantietoeslag en de verschuldigde werkgeverslasten. Ook parttimers kunnen gebruikmaken van de regeling, deze wordt dan naar rato vastgesteld.

De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector en verschilt in hoogte per deelsector variërend van €73,47 tot € 115,- per seniorendag.


Meer informatie:


Voorwaarden:

  • De werknemer is minimaal 62 jaar.

  • De werknemer is vijf jaar achter elkaar, minimaal 26 weken per jaar werkzaam geweest.

  • De deelname aan de seniorenregeling eindigt bij pensionering of nadat de werknemer 5 jaar aan de regeling heeft deelgenomen.

  • In een overeenkomst legt de werkgever samen met de werknemer een dag vast waarop hij of zij niet werkt.

  • De aanmelding voor deze regeling kan vanaf drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum worden gedaan.

  • Gedurende de seniorenregeling wordt pensioen opgebouwd over 90% loon


Toepassing
De regeling is van toepassing op werkgevers binnen de Agrarische deelsectoren Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers, Loonwerk, Open teelten bloembollen, Open teelten landbouw, Open teelten tuinbouw, Open teelten Boomkwekerij.

Ingangsdatum   01-04-2015   /     Einddatum   2019-06-30 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Dierhouderij
Glastuinbouw
Hoveniers
Landbouw en visserij
Loonwerk
Open teelt


Contactpersoon:
Naam: Backoffice Colland
Telefoonnummer: 0900 – 040 13 28
E-mail: info@colland-administratie.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2019-06-30 00:00:00
Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 65 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 28-9-2018 09:50:33

Aangeboden door:

Colland Arbeidsmarkt


Postadres: Postbus 3189, 5902 RD Venlo
Telefoonnummer: 0900 - 040 13 28 (Backoffice)
E-mail: info@colland-administratie.nl
Telefoonnummer: 088 - 329 20 30 (Bestuursbureau)
E-mail: info@colland.nl
Website: www.collandarbeidsmarkt.nl


Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen.


Soorten diensten of activiteiten:
Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden.


Contactpersoon:
Backoffice Colland
E-mail: info@colland-administratie.nl
Telefoonnummer: 0900 – 040 13 28