HomeColland Arbeidsmarkt › Agrarisch en groen - Subsidieregeling BBL-opleidingen
Zoom:

Agrarisch en groen - Subsidieregeling BBL-opleidingen

Omschrijving:

Het opleidings- en ontwikkelfonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de Agrarische en Groene sector. Werkgevers binnen de deelsectoren Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers, Loonwerk, kunnen daarom in aanmerking komen voor de subsidieregeling BBL-opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg).
Deze regeling is een scholingssubsidie voor werkgevers met werknemers in dienst die een BBL-opleiding volgen op niveau 2,3 of 4. De subsidie bedraagt € 60,- per schooldag. De maximale vergoeding per werknemer is € 2.400,- per schooljaar. Jaarlijks worden op 1 september de hoogte van de vergoedingen vastgesteld.


Meer informatie:


Voorwaarden:

  • De werkgever is aangesloten bij Colland arbeidsmarkt.

  • De subsidie kan alleen per schooljaar worden aangevraagd.

  • De subsidie kan tot uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar worden aangevraagd.

  • Bij het indienen van de aanvraag dient een door de werkgever, werknemer en de school ondertekende Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst (BPVO) meegestuurd te worden.

  • Voor praktijktrainingen geldt dat de aanvraag ingediend kan worden vanaf de einddatum BBL praktijktraining, tot 3 maanden na de einddatum


Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers in de Agrarische deelsectoren Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers en Loonwerk.

Ingangsdatum   01-07-2014   /     Einddatum   2019-12-31 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Bos en natuur
Dierhouderij
Glastuinbouw
Hoveniers
Loonwerk


Contactpersoon:
Naam: Backoffice Colland
Telefoonnummer: 0900 – 040 13 28
E-mail: info@colland-administratie.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2019-12-31 00:00:00
Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 65 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 28-9-2018 10:01:43

Aangeboden door:

Colland Arbeidsmarkt


Postadres: Postbus 3189, 5902 RD Venlo
Telefoonnummer: 0900 - 040 13 28 (Backoffice)
E-mail: info@colland-administratie.nl
Telefoonnummer: 088 - 329 20 30 (Bestuursbureau)
E-mail: info@colland.nl
Website: www.collandarbeidsmarkt.nl


Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen.


Soorten diensten of activiteiten:
Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden.


Contactpersoon:
Backoffice Colland
E-mail: info@colland-administratie.nl
Telefoonnummer: 0900 – 040 13 28