HomeColland Arbeidsmarkt › Agrarisch - Glastuinbouw - Seniorenregeling
Zoom:

Agrarisch - Glastuinbouw - Seniorenregeling

Omschrijving:

De seniorenregeling biedt werkgevers in de sector Glastuinbouw financiële mogelijkheden om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond door te laten werken en hun kennis over te laten dragen aan de nieuwe generatie op de werkvloer. Zo kan worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en een goede kennisoverdracht.

Met de seniorenregeling krijgen werkgevers de optie om de arbeidstijd van oudere medewerkers te verminderen naar 80%, terwijl de medewerkers 90% van hun salaris behouden. De vergoeding bestaat uit een negende deel van het bruto weekloon (gebaseerd op 80% werken tegen 90% loon), de verschuldigde vakantietoeslag en de verschuldigde werkgeverslasten.

De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. Momenteel bedraagt de vergoeding voor werkgevers €80,10 per gedeclareerde seniorendag. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

  • De werknemer is minimaal 62 jaar.

  • De werknemer is vijf jaar achter elkaar, minimaal 26 weken per jaar werkzaam geweest.

  • De deelname aan de seniorenregeling eindigt bij pensionering of nadat de werknemer 5 jaar aan de regeling heeft deelgenomen.

  • In een overeenkomst legt de werkgever samen met de werknemer een dag vast waarop hij of zij niet werkt.

  • De aanmelding voor deze regeling kan vanaf drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum worden gedaan.

  • Gedurende de seniorenregeling wordt pensioen opgebouwd over 90% loon.

  • Aanmeldingen vanaf 6 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd worden niet in behandeling genomen.

  • Maximale subsidie 10% van het bruto weekloon.


Toepassing
De regeling is van toepassing op werkgevers in de sector Glastuinbouw die werknemers in dienst hebben van 62 jaar of ouder. Werknemers met een WIA of WAO-uitkering zijn niet uitgesloten van deelname.

Ingangsdatum   01-04-2015   /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Glastuinbouw


Contactpersoon:
Naam: Backoffice Colland
Telefoonnummer: 0900 – 040 13 28
E-mail: info@colland-administratie.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 62 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 62 jaar
Leeftijd tot: 67 jaar
Minimale contractduur: minimaal 6 maanden
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 7600,00
Subsidie 1e jaar: € 1.900,00
Subsidie 2e jaar: € 1.900,00
Subsidie 3e jaar: € 1.900,00
Subsidie 4e jaar: € 1.900,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverbandGegevens ingevoerd: 10-8-2017 14:30:37
Laatste wijziging: 27-5-2019 12:24:26

Aangeboden door:

Colland Arbeidsmarkt


Postadres: Postbus 3189, 5902 RD Venlo
Telefoonnummer: 0900 - 040 13 28 (Backoffice)
E-mail: info@colland-administratie.nl
Telefoonnummer: 088 - 329 20 30 (Bestuursbureau)
E-mail: info@colland.nl
Website: www.collandarbeidsmarkt.nl


Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen.


Soorten diensten of activiteiten:
Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden.


Contactpersoon:
Backoffice Colland
E-mail: info@colland-administratie.nl
Telefoonnummer: 0900 – 040 13 28