HomeCrisisopvang Utrecht › Wegloophuis Utrecht

Wegloophuis Utrecht

Doel:

Het bieden van opvang, verblijf en begeleiding aan cliënten met psychiatrische problematiek gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren en oriëntatie op de toekomst.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Het Wegloophuis werkt niet met dossiers en diagnoses, maar met mensen. Het Wegloophuis probeert mensen onder hun etikettering vandaan te halen door ze te stimuleren zelf te handelen en niet te behandelen. Wij proberen een basis van vertrouwen te scheppen met een gelijkwaardige ‘mens tot mens’ benadering, waarin respect en eigen verantwoordelijk-heid centraal staan. Vanuit die basis kan het zelfvertrouwen van bewoners weer groeien en dat stimuleert ze hun leven in eigen hand te nemen. Bewoners die na 6 maanden nog geen vervolghuisvesting hebben gevonden, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) terecht in het Vervolghuis.

Zowel het Wegloophuis als het Vervolghuis kiezen voor kleinschalige opvang midden in de samenleving. In een ‘gewoon’ huis in een ‘gewone’ straat in een ‘gewone’ wijk komen bewoners meer tot hun recht en vervreemden ze niet van de maatschappij. Ook in haar eigen twee panden probeert de stichting integratie te bewerkstelligen, door een deel te verhuren aan een woongroep.

Het Wegloophuis is een open, laagdrempelig opvanghuis, zonder hulpverleningsplannen en therapieën. Begeleiding is gratis en vindt plaats op initiatief van de bewoner. Wel houden de medewerkers toezicht op het naleven van de huisregels.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Wegloophuis Utrecht
Bezoekadres: Waterstraat 11
Postadres: Waterstraat 11, 3511 BW Utrecht
Telnr.: 030 - 23 16 627
Faxnr.: 030 238 7109
E-mail: wegloophuis@wlh.demon.nl
Webs.: www.wegloophuisutrecht.nl

Route / kaart:
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 17 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 5-12-2005 17:18:42
Laatste wijziging: 11-11-2018 11:09:51

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- lichamelijke beperkingen, te weten:

Aangeboden door:

Crisisopvang Utrecht


Website: www.tussenvoorziening.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Crisisopvang van personen en gezinnen


Belangrijkste doelgroepen:
Afhankelijk van het opvanghuis is dit voor mannen en/of vrouwen vanaf 16 jaar.


Soorten diensten of activiteiten:
Het aanbod van de Tussenvoorziening bestaat uit:
•130 bedden nachtopvang en crisisopvang
•ca. 450 trajecten outreachende begeleiding en trajectmanagement
•ruim 400 plaatsen begeleid wonen (incl. ambulante woonbegeleiding)
•1000 trajecten schuldhulpverlening
•500 deelnemersplaatsen in deeltijdopvang of sociale activiteiten


Contactpersoon:
Brede Centrale Toegang
Telefoonnummer: 030-2340819


Locaties van deze organisatie:

 Leger des Heils Centrum Maatschappelijke Opvang
 Bezoekadres: Oudwijkerveldstraat 120
 Postadres: Oudwijkerveldstraat 120, 3581 JP Utrecht
 Telefoonnummer: 030 - 25 13 604
  opvang.mn@legerdesheils.nl

Route / kaart:
 Wegloophuis Utrecht
 Bezoekadres: Waterstraat 11
 Postadres: Waterstraat 11, 3511 BW Utrecht
 Telefoonnummer: 030 - 23 16 627
 Faxnummer: 030 238 7109
  wegloophuis@wlh.demon.nl

Route / kaart:
 Pandjes
 Bezoekadres: Ondiep 54a
 Postadres: Ondiep 54a, 3552 EH Utrecht
 Telefoonnummer: 030 - 24 34 599

Route / kaart:
 ARM ( Alternatieve Renovatie Maatschappij )
 Bezoekadres: Koningsweg 358
 Postadres: Koningsweg 358, 3585 LE Utrecht
 Telefoonnummer: 030 - 25 45 422

Route / kaart:
 Straatnieuws WWP ( Woon Werk Project )
 Bezoekadres: Jansveld 49
 Postadres: Jansveld 49, 3512 BE Utrecht
 Telefoonnummer: 030 - 23 68 744

Route / kaart:
 Victas, centrum voor verslavingszorg
 Bezoekadres: A.B.C.-straat 5
 Postadres: A.B.C.-straat 5, 3512 PX Utrecht
 Telefoonnummer: 088 - 16 16 200
  info@victas.nl

Route / kaart:
 Boka
 Bezoekadres: Hitteschild 6
 Postadres: Hitteschild 6, 3402 EA IJsselstein
 Telefoonnummer: 030 - 67 82 000

Route / kaart:
 Emmaus
 Bezoekadres: Eikstraat 14
 Postadres: Eikstraat 14, 3455 SJ Haarzuilens
 Telefoonnummer: 030 - 67 71 540

Route / kaart:
 Vluchtheuvel
 Bezoekadres: Neuweg 89
 Postadres: Neuweg 89, 1214 GN Hilversum
 Telefoonnummer: 035 62 31 807

Route / kaart:
 Rotonde
 Bezoekadres: Utrechtseweg 291
 Postadres: Utrechtseweg 291, 3818 EH Amersfoort
 Telefoonnummer: 033 - 46 11 824

Route / kaart:
 Leger des Heils Centrum Maatschappelijke Opvang
 Bezoekadres: Nieuwegracht 92
 Postadres: Nieuwegracht 92, 3512 LX Utrecht
 Telefoonnummer: 030 230 60 36
  opvang.mn@legerdesheils.nl

Route / kaart: