HomeEduniek › Onderzoek leervermogen kinderen
Zoom:

Onderzoek leervermogen kinderen

Doel:

Onderzoek op aanvraag van ouders

Eduniek is een schoolbegeleidingsdienst. Maar we doen meer. Ook ouders kunnen een beroep doen op onze expertise en een onderzoek voor hun kind aanvragen.


Werkwijze:

Eduniek kan u bijvoorbeeld van dienst zijn als:

* uw kindfaalangst heeft verdrietig, boos of dwars is niet gemotiveerd is om te leren problemen heeft bij het leren lezen, spellen of rekenen minder presteert op school dan verwacht zich op school heel anders gedraagt dan thuis zich moeilijk kan concentreren een opvallend ‘langzame’ leerling is of juist een ‘snelle’

* u een second opinion wilt een vervolgopleiding wilt die het best past bij uw kind, maar niet weet welke

Eduniek doet bij kinderen onderzoek naar:intelligentie dyslexie dyscalculie hoogbegaafdheid schoolkeuzeadvies wat betreft voortgezet onderwijs sociaal-emotionele ontwikkeling gedragsproblemen didactische niveaubepaling stoornissen als NLD (non-verbal learning disabilities), ADHD en stoornissen in het autistische spectrumWerkwijze

Een ervaren orthopedagoog of gezondheidspsycholoog zal in samenwerking met een onderzoeksmedewerkster, het onderzoek afnemen en op basis hiervan het advies en aangrijpingspunten voor verdere begeleiding opstellen.

We beginnen met een intakegesprek met u, gevolgd door een gedegen onderzoek van uw kind. In principe worden 14 dagen daarna de onderzoeksresultaten met u besproken en mag u rekenen op een uitgebreid advies, waarmee u en uw kind direct aan de slag kunnen. Dat advies en de uitkomsten van het onderzoek krijgt u ook op papier, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen. En mocht u daarna nog vragen hebben, belt u ons dan even voor een extra toelichting.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Eduniek
Bezoekadres: Tolakkerweg 153
Postadres: Postbus 25, 3738 ZL Maartensdijk
Telnr.: 010-4071599
E-mail: maartensdijk@eduniek.nl

Route / kaart:CED-Groep
Bezoekadres: Dwerggras 30
Postadres: Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
Telnr.: 010-4071599
E-mail: info@cedgroep.nl
Webs.: www.cedgroep.nl

Route / kaart:
Doelgroep


- Voor iedereen - van 4 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
Gegevens ingevoerd: 23-12-2005 16:28:33
Laatste wijziging: 2-4-2012 15:46:39

Aangeboden door:

Eduniek


Bezoekadres: Tolakkerweg 153 Maartensdijk
Postadres: Tolakkerweg 153, 3738 JL Maartensdijk
Telefoonnummer: 010 4071599
E-mail: maartensdijk@eduniek.nl
Website: www.eduniek.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderzoek en advies


Doelstelling of kernactiviteit:
Eduniek is een onderwijsadviesbureau met vestigingen in Amersfoort, Maartensdijk en Utrecht. Eduniek bundelt ervaring en expertise op het gebied van onderwijs en educatie, met het doel scholen en andere opdrachtgevers te inspireren en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden.


Belangrijkste doelgroepen:
Eduniek adviseert en begeleidt schoolbesturen, schooldirecteuren, managementteams, intern begeleiders, remedial teachers, bouwcoördinatoren, leerkrachten, peuterleidsters, kortom allen die bij het onderwijs betrokken zijn. Ook ondersteunt Eduniek samenwerkingsverbanden zoals WSNS en REC. Opdrachtgevers zijn met name gemeenten, schoolbesturen en schooldirecties, maar ook ouders en instellingen in de jeugdzorg doen een beroep op Eduniek. Het werkgebied van Eduniek is met name het midden van Nederland. Eduniek opereert voor een groot aantal opdrachtgevers echter ook daarbuiten en participeert in diverse nationale en internationale projecten en overleggroepen. Eduniek is een stichting zonder winstoogmerk.