HomeErgon › Opstapbaan
Zoom:

Opstapbaan

Doel:

Alle bijstandsgerechtigden en jongeren (ook zonder bijstandsuitkering) die nog geen loonvormende arbeid kunnen verrichten, maar waarvan op voorhand wel kan worden vastgesteld dat deze persoon in de opstapbaan voldoende werkervaring en kennis/kunde zal opdoen zodat arbeidsinschakeling mogelijk is.


Werkwijze:

Bij de opstapbaan sluit de werkgever met een uitkeringsgerechtigde of jongere een arbeidsovereenkomst. De werkgever ontvangt van de gemeente een loonkostensubsidie ter hoogte van 100% van het WML. De subsidie wordt naar rato verminderd van de arbeidsduur. De duur van de opstapbaan is maximaal een jaar en kan eenmalig met maximaal de periode van een jaar worden verlengd indien dit noodzakelijk is. De casemanager moet deze extra periode goedkeuren.

Bij de aanvraag moet de werkgever de volgende documenten overleggen:

· een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier waarin de intentieverklaring automatisch is opgenomen;

· een kopie van de schriftelijke arbeidsovereenkomst.Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 25-8-2009 17:00:57
Laatste wijziging: 12-11-2019 10:14:46

Aangeboden door:

Ergon

Sociale Werkvoorziening

Bezoekadres: Rooijakkersstraat 3, 5652 BA Eindhoven
Postadres: Postbus 601, 5600 AP Eindhoven
E-mail: info@ergon.nu
Telefoonnummer: 040-2387777
Faxnummer: 040-2510660
Website: www.ergon.nu

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Ergon zet zich in voor de integratie in en participatie aan de samenleving van haar medewerkers. Duurzame werkgelegenheid, economische zelfstandigheid, sociale zelfredzaamheid, ontplooiing van individuele talenten en volwaardig burgerschap zijn daarbij kernbegrippen.


Belangrijkste doelgroepen:
De doelgroep van Ergon Sociale Werkvoorziening zijn de mensen met een sociale werkvoorzieningsindicatie, de SW’ers.


Soorten diensten of activiteiten:
Naast het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening richten we ons ook op andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Zo positioneren we ons bijvoorbeeld nadrukkelijk op de gemeentelijke re-integratiemarkt.