HomeErgon › Sociale activering
Zoom:

Sociale activering

Doel:

Opstap naar betaald werk


Werkwijze:

Ergon Buurtbedrijven heeft diverse leerwerkplekken voor re-integratieklanten van de gemeente Eindhoven.

Door het werken bij Buurtbedrijven wordt de stap naar een betaalde baan verkleind. Er is nadrukkelijk aandacht voor het opbouwen van werkritme en het leren samenwerken. Het traject duurt drie maanden en kan verlengd worden met drie maanden. Je werkt minimaal vijf dagdelen per week.

Werkzaamheden zijn onder andere: onderhoud groen/bestrating/straatmeubilair, opruimen zwerfafval, onderhoud in diverse woonwijken, productie- en schoonmaakwerkzaamheden.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Buurtbedrijven
Bezoekadres: Turnhoutlaan 21
Postadres: Turnhoutlaan 21, 5628 RJ Eindhoven
Telnr.: 040 - 281 1261

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 10:12:44
Laatste wijziging: 12-11-2019 10:29:25

Aangeboden door:

Ergon

Sociale Werkvoorziening

Bezoekadres: Rooijakkersstraat 3, 5652 BA Eindhoven
Postadres: Postbus 601, 5600 AP Eindhoven
E-mail: info@ergon.nu
Telefoonnummer: 040-2387777
Faxnummer: 040-2510660
Website: www.ergon.nu

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Ergon zet zich in voor de integratie in en participatie aan de samenleving van haar medewerkers. Duurzame werkgelegenheid, economische zelfstandigheid, sociale zelfredzaamheid, ontplooiing van individuele talenten en volwaardig burgerschap zijn daarbij kernbegrippen.


Belangrijkste doelgroepen:
De doelgroep van Ergon Sociale Werkvoorziening zijn de mensen met een sociale werkvoorzieningsindicatie, de SW’ers.


Soorten diensten of activiteiten:
Naast het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening richten we ons ook op andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Zo positioneren we ons bijvoorbeeld nadrukkelijk op de gemeentelijke re-integratiemarkt.