HomeExpertisecentrum Meubel › Meubelindustrie - Vereveningsbijdrage BBL niveau 3
Zoom:

Meubelindustrie - Vereveningsbijdrage BBL niveau 3

Omschrijving:

Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 3 aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling voor het loonverlet BBL3.
Per werknemer worden de werkelijk verzuimde uren vergoed (bruto uurloon excl. werkgeverslasten).

Per werknemer wordt het volgende vergoed:
  • Er wordt uitgegaan van 48 gevolgde schooldagen. Per schooldag wordt het bruto uurloon vergoed met een toeslag van 25% voor vakantietoeslag, pensioen en sociale lasten.
  • Dagen waarop door omstandigheden geen scholing is gevolgd worden van de 48 dagen afgetrokken.
  • Het bruto uurloon dat wordt vergoed is bepaald op het CAO loon, salarisschaal B1.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

  • De werkgever betaalt premie aan het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie voor de betrokken werknemer.

  • De scholing is gericht op het bedrijf c.q. de functie of toekomstige functie van de werknemer.

  • De werknemer volgt een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg, niveau 3.

  • De declaratie dient uiterlijk 1 april na het betreffend schooljaar in het bezit te zijn van SSWM.

  • Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van een recente loonstrook en een Praktijk Leerovereenkomst (POK) worden in behandeling genomen.


Toepassing
De werknemer volgt een opleiding in de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL), niveau 3.

Ingangsdatum   Onbekend    /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Meubelindustrie


Contactpersoon:
Naam: Expertisecentrum Meubel
Telefoonnummer: 0348-410468
E-mail: info@ecmeubel.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 27 jaar


Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: minimaal 1 jaar
Minimale contractomvang: 20 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 4800,00
Subsidie 1e jaar: € 2.400,00
Subsidie 2e jaar: € 2.400,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 7-7-2017 09:38:13
Laatste wijziging: 7-7-2017 09:38:13

Aangeboden door:

Expertisecentrum Meubel


Bezoekadres: Daggeldersweg 2 Woerden
Postadres: Postbus 452, 3440 AL Woerden
Telefoonnummer: 0348-410468
E-mail: info@ecmeubel.nl
Website: www.ecmeubel.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Vakbekwaam personeel is schaars en steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding op vmbo-niveau. Om in de behoefte aan vakmensen te voorzien, hebben werkgevers in de meubelindustrie, interieurbouw en timmerindustrie het Samenwerkingsverband opgericht.


Soorten diensten of activiteiten:
Het Samenwerkingsverband biedt goede basisberoepsopleidingen aan voor vmbo-schoolverlaters.


Contactpersonen:
Expertisecentrum Meubel
E-mail: info@ecmeubel.nl
Telefoonnummer: 0348-410468
Expertisecentrum Meubel
E-mail: subsidie@ecmeubel.nl
Telefoonnummer: 0348-410468
Marjolijn van Lonkhuijzen
E-mail: info@ecmeubel.nl
Telefoonnummer: 06 51 44 35 93
Adviseur Noord Nederland: Lejo Verschoor
E-mail: info@ecmeubel.nl
Telefoonnummer: 06-22372844
Adviseur Zuid Nederland: Joost Verbeek
E-mail: info@ecmeubel.nl
Telefoonnummer: 06-22510907