Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeFier › Hulp bij huiselijk geweld
Zoom:

Hulp bij huiselijk geweld

Doel

Hulp bij spanning in huis door agressie.

Toelichting

Ruzies tussen partners

Waar mensen samenleven, ontstaan altijd meningsverschillen. Iedereen is immers anders. Maar wanneer dit vaak voorkomt, kan er spanning ontstaan in een relatie. Wanneer deze spanning oploopt en beide partners het moeilijk vinden om ruzies op een goede manier op te lossen, kunnen meningsverschillen en ruzies uit de hand lopen. Ze kunnen uitmonden in geweld, zoals schelden, dreigen, slaan of schoppen. Dat is ingrijpend voor het hele gezin: verdriet, pijn en machteloosheid spelen bij alle gezinsleden. Kinderen kunnen als getuigen of slachtoffers van geweld beschadigd raken en gedragsproblemen en psychische problemen krijgen.

Vaak spelen er bij deze vormen van agressie andere problemen op de achtergrond, waardoor de spanning zo oploopt. Er kunnen financiële problemen zijn, psychische klachten of moeite met communiceren. Ook kunnen zowel plegers als slachtoffers van huiselijk geweld in hun jeugd ervaring hebben gehad met agressie en geweld, waardoor ze niet geleerd hebben om ruzies zonder geweld op te lossen.

Oplopende spanning

In veel relaties waar agressie een rol speelt, wisselen periodes van ruzie en geweld elkaar af met goedmaak periodes. Het ene moment denk je: we moeten uit elkaar. Maar het andere moment laat je partner zijn of haar aardige kant weer zien en doet écht zijn best voor je. Zo proberen beide partijen er telkens weer het beste van te maken, maar ondertussen loopt de spanning op. Ook kunnen schaamte, angst, onwetendheid en (financiële) afhankelijkheid ervoor zorgen dat hulp zoeken moeilijk is.

Stoppen van huiselijk geweld

Huiselijk geweld zorgt voor onveiligheid, voor jezelf én voor je kinderen, die als getuigen en/of slachtoffer ernstige problemen krijgen in hun ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om hulp te zoeken. Dat geldt ook voor plegers van het geweld, die wel wíllen stoppen met het geweld, maar steeds terugvallen in dit gedrag.

Je kunt altijd bij Fier terecht om je verhaal te doen. En wij kunnen jou en je gezin helpen om het geweld te stoppen.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Aanmelden
Telefoonnummer: 088 - 20 80 000
E-mail: aanmeldingen@fier.nl


Doelgroep

  • voor alle leeftijden


Gegevens ingevoerd: 19-10-2022 12:15:32

Fier

Bezoekadres:
Holstmeerweg 1
Leeuwarden

Postadres:
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden

Telefoonnummer: 058 - 215 70 84

E-mailadres: aanmeldingen@fier.nl

E-mailadres: communicatie@fier.nl

Website: www.fier.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Belangrijkste doelgroepen:
We bieden hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties.