HomeFith › Bedrijfsmaatschappelijke coaching
Zoom:

Bedrijfsmaatschappelijke coaching

Doel:

Preventieve coaching ter voorkoming van (langdurige) uitval

Meer informatie:


Werkwijze:

Heeft u een werknemer in dienst die niet volledig productief is of regelmatig korte periodes verzuimt? Op zo’n moment is er nog geen sprake van echt verzuim, maar het is wel mogelijk dat het gedrag van deze werknemer kan leiden tot langdurig uitval.

Graag zijn wij de partij die als onafhankelijk vertrouwenspersoon uw werknemers helpt zaken in beeld te brengen en aan te pakken c.q. op te lossen. De adviseurs van Fith kunnen ondersteunen aan de hand van gesprekken om langdurig uitval te voorkomen en het korte verzuim terug te dringen. Door de oorzaak en achtergrond boven water te krijgen bij uw werknemer kan samen met de adviseur gezocht worden naar oplossingen.

We denken graag mee

Heeft u een werknemer die extra ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren en weet u niet goed hoe u de spiraal kunt doorbreken? Wij denken graag met u mee. Aan de hand van een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u en/of uw werknemer kunnen we de situatie in kaart brengen en bepalen wat er nodig is wat betreft coaching. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een coachingstraject van uw werknemer.

In het kader van het inzichtelijk maken van het huidige verzuim binnen uw bedrijf en het waar mogelijk terugdringen van verzuim bieden we naast een coachingstraject ook jaarlijkse preventiegesprekken met uw werknemers aan.Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- langdurig werkzoekenden
- arbeidsgehandicapten
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 25-9-2017 14:36:38

Aangeboden door:

Fith


Bezoekadres: Koningsweg 60 ‘s-Hertogenbosch
Postadres: Koningsweg 60, 5211 BN ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 088 – 007 44 10
E-mail: info@fith.nl
Website: www.Fith.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
FITh bewandelt samen met u als werkzoekende de kortste weg naar werk. Niet werk voor een half jaartje, maar wij zoeken samen met u naar een duurzame arbeidsrelatie met een werkgever.


Belangrijkste doelgroepen:
FITh werkt in opdracht van individuele werkzoekenden (IRO), gemeenten, uitvoeringsinstelling UWV en werkgevers. FITh begeleidt en bemiddelt in opdracht van 14 gemeenten in Noord-Brabant mensen met een bijstandsuitkering naar regulier werk.


Soorten diensten of activiteiten:
Werkzoekenden weer integreren in de arbeidsmarkt of begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap