HomeGemeente Breda › Begeleiding naar het vinden van werk
Zoom:

Begeleiding naar het vinden van werk

Doel:

Mensen die zonder werk, binnenkort geen werk meer hebben of weer aan de slag willen begeleiden bij het vinden van werk.

Meer informatie:


Werkwijze:

Op werk.nl vindt u de actuele vacatures en handige tips en hulpmiddelen om uw kans op werk te vergroten. Voor de vacaturebank kunt u ook binnenlopen bij het Werkplein Breda.

Heeft u hulp nodig bij het vinden van een baan? Schrijf u dan in bij het UWV WERKbedrijf.

Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud heeft het Werkplein het Servicepunt Jongeren. Het Servicepunt Jongeren stimuleert jongeren om hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden om hen een betere toekomst te bieden. Wil je als jongere hier graag hulp bij krijgen, schrijf je dan in via het UWV WERKbedrijf.

Heeft u een goed idee om eigen een bedrijf te starten, het UWV kan u adviseren over het starten van een eigen bedrijf vanuit de WW. Om een bedrijf te starten vanuit een bijstandsuitkering kunt u terecht bij het Servicepunt Starters en ondernemers.Contactpersoon:


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Werkplein Breda
Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 14
Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda
Telnr.: 14 076
Faxnr.: 076-529 32 40

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- volwassenen
- langdurig werkzoekenden
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 9-8-2007 20:28:05
Laatste wijziging: 9-1-2012 14:38:49

Aangeboden door:

Gemeente Breda


Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10 Breda
Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda
E-mail: gemeentebreda@breda.nl
Telefoonnummer: 14 076
Faxnummer: 076-529 32 40
Website: www.breda.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de Gemeente. B&W zorgt voor het uitvoeren van landelijke regelingen, is verantwoordelijk voor de financiën en voert het personeelsbeleid. B&W heeft hiervoor wettelijke bevoegdheden, zoals het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. Iedere wethouder heeft daarbij een eigen takenpakket (portefeuille). Net als in de Gemeenteraad, beslist ook B&W bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken telt de stem van de burgemeester echter dubbel. B&W is verantwoording schuldig aan de Gemeenteraad.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.


Contactpersonen:
Cliëntenraad de Brug
E-mail: cliëntenraad@debrugbreda.nl
Telefoonnummer: 06 27 11 51 91
Begeleidingscommissie WMO
E-mail: begeleidingscommissieWMO@breda.nl.
Zorg voor elkaar Breda
E-mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
Telefoonnummer: 076 525 15 15