HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Bijdrage voor kinderopvang
Zoom:

Bijdrage voor kinderopvang

Doel:

Kinderopvangkosten moeten geen belemmering zijn om te werken, een re-integratietraject te volgen, naar school te gaan of te studeren. Met de Kinderopvangbijdrage willen we ouders met een laag inkomen daarom extra tegemoetkomen in de kosten van kinderopvang.


Werkwijze:

Let op: de Kinderopvangbijdrage kan worden aangevraagd naast de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag vraag je aan bij de Belastingdienst.

Kinderopvangbijdrage kun je aanvragen als je ouder bent van een of meer kinderen en gebruikmaakt van kinderopvang. Zowel dagopvang (0-4 jaar), tussenschoolse opvang (overblijven op school, 4-12 jaar), buitenschoolse opvang (4-12 jaar) en gastouderopvang vallen hieronder. Verder gelden de volgende voorwaarden:

* Je ontvangt een bijstandsuitkering en volgt een traject naar werk;

* Je ontvangt een bijstandsuitkering als aanvulling op inkomsten uit werk;

* Je bent nog geen 18 jaar, gaat naar school gaan en hebt (recht op) een bijstandsuitkering;

* Je bent 18 jaar of ouder en volgt een studie waarvoor je aanspraak kunt maken op de Wet studiefinanciering (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Werkplein Mercado
Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
Telnr.: 14 040

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- arbeidsgehandicapten
- dak- en thuislozen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 12:08:24
Laatste wijziging: 12-11-2019 09:49:12

Aangeboden door:

Logo

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.wijeindhoven.nl/nl/wat/werk

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.