HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Bijstand aan startende ondernemer
Zoom:

Bijstand aan startende ondernemer

Doel:

Het Zelfstandigenloket Eindhoven verzorgt workshops om startende ondernemers voor te bereiden om een ondernemingsplan te maken. Een ondernemingsplan geeft inzicht in de haalbaarheid van het idee en een beeld voor potentiële financiers.


Werkwijze:

Bijstand om een bedrijf te starten

Startende ondernemers kunnen ook met behoud van een uitkering een eigen bedrijf beginnen.

Startende ondernemers met een bijstandsuitkering (Participatiewet)

U krijgt een Bbz-uitkering toegekend in plaats van een Participatiewet-uitkering. Deze uitkering is bedoeld om tijdens de startperiode te voorzien in uw levensonderhoud. De uitkering wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening voor 6 maanden. Wanneer u na deze 6 maanden nog onvoldoende inkomsten heeft, kunt u weer een nieuwe aanvraag doen voor een verlenging voor 6 maanden. Bij iedere verlenging beoordeelt het Zelfstandigenloket de levensvatbaarheid van uw bedrijf. De maximale duur van de uitkering is 36 maanden.

Uw recht op bijstand wordt achteraf vastgesteld en verrekend met de inkomsten uit uw bedrijf. Te veel ontvangen uitkering betaalt u dan terug.

Startende ondernemers met een WW-uitkering

U kunt ook als zelfstandige starten met behoud van uw WW uitkering.

Is uw WW-uitkering onvoldoende om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kan het Zelfstandigenloket beoordelen of u in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering.

Na afloop van uw WW-uitkering kunt u een Bbz-uitkering aanvragen als er nog onvoldoende inkomsten zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Bij de aanvraag beoordeelt het Zelfstandigenloket de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Bedrijfskrediet om een bedrijf te starten

U kunt ook een bedrijfskrediet aanvragen voor het starten van uw eigen bedrijf in de vorm van een rentedragende lening (rentepercentage 8%) van maximaal € 35.677,00 (per 01-01-2017).

Voorwaarden om als startende ondernemer in aanmerking te komen

U hebt voor de start van uw bedrijf een bijstandsuitkering (Participatiewet) of een WW-uitkering (via het UWV)

U kunt voor de start van uw bedrijf geen financiering krijgen bij een bank

U hebt een ondernemingsplan

Uw bedrijf is binnen 36 maanden 'levensvatbaar', dat wil zeggen dat u binnen 36 maanden aan de betalingsverplichtingen, zowel privé en zakelijk, kunt voldoenLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Zelfstandigen Loket Eindhoven
Bezoekadres: Kennispoort (Kamer van Koophandel) J.F. Kennedylaan 2
Postadres: Smalle Haven 109, 5611 EH Eindhoven

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 12:04:25
Laatste wijziging: 12-11-2019 09:50:10

Aangeboden door:

Logo

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.wijeindhoven.nl/nl/wat/werk

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.