HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Bijstand aan startende ondernemer

Bijstand aan startende ondernemer

Doel:

Als u met een bijstandsuitkering voor uzelf gaat beginnen, hebt u geen tijd om ander betaald werk te doen. U hebt daarom geen recht meer op een WWB-uitkering. U zult in het begin waarschijnlijk nog niet genoeg verdienen om van te leven. Daarom kunt u in die eerste tijd wel een maandelijkse aanvulling krijgen op uw inkomsten. Ook kunt u voor de aanschaf van benodigde spullen een startkrediet (ook startkapitaal of starterslening genoemd) afsluiten.


Werkwijze:

In de voorbereidingstijd voordat u met uw bedrijf start, kunt u een voorbereidingskrediet aanvragen en loopt uw bijstandsuitkering door. Dit kan alleen als u begeleiding krijgt bij het opzetten van uw eigen bedrijf.

Het voorbereidings- en startkrediet en de aanvullende uitkering zijn geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Om in aanmerking te komen voor een uitkering of startkrediet moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

* U bent werkloos of wordt dit binnenkort, en u hebt recht op een uitkering van de sector Werk of het UWV (bijvoorbeeld een WW-uitkering). Als u zelf ontslag neemt om een eigen bedrijf te beginnen, kunt u geen startkrediet of maandelijkse aanvulling krijgen;

* U hebt zelf niet genoeg inkomsten of vermogen om van te leven. Het gaat hier ook om de inkomsten van uw partner;

* U kunt niet bij een bank terecht voor een lening. U moet een schriftelijke afwijzing van de bank hebben. En u hebt eerst geprobeerd gebruik te maken van kredietmogelijkheden als de Regeling borgstelling MKB-kredieten, waarbij de staat garant voor u staat bij de bank;

* U hebt een ondernemingsplan.

Bezoekadres:

Smalle Haven 109, 5611 EH Eindhoven

Op afspraak: ma t/m vr 8.30 - 17.00 uurLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Werkplein Mercado
Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
Telnr.: 14 040

Route / kaart:
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 12:04:25
Laatste wijziging: 18-1-2017 12:13:50

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/werkplein.htm

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Mercado
 Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
 Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 Inwonersplein
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Postadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 WMO-loket Eindhoven / WIJ-Eindhoven
 Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
 Telefoonnummer: 040 - 238 89 98
  info@wijeindhoven.nl