HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Bijstand voor zelfstandigen
Zoom:

Bijstand voor zelfstandigen

Doel:

Voor zelfstandigen bestaat er ook bijstand. De bijstandsregelingen voor zelfstandigen staan in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).


Werkwijze:

In het Bbz zijn regelingen opgenomen voor:

* Zelfstandigen met financiële problemen

* Zelfstandigen die (voortijdig) willen stoppen met hun bedrijf

* Uitkeringsgerechtigden die zich willen oriënteren op het starten van een eigen bedrijf

* Oudere (55+) zelfstandigen

* Gedeeltelijke arbeidsongeschikte zelfstandigen

* Startende zelfstandigen

* Zelfstandigen met schulden

Als zelfstandig ondernemer kun je terecht bij het Zelfstandigenloket Eindhoven voor financiering, begeleiding en advies. Bijvoorbeeld bij de start, voortgang of beëindiging van je bedrijf. Maar ook als je hulp nodig hebt om beëindiging van je bedrijf juist te voorkomen. Ook kun je advies krijgen bij kredietverlening en inkomstenondersteuning.

Wil je meer informatie over de mogelijke dienstverlening van het Zelfstandigenloket Eindhoven? Bel 14 040, stuur een e-mail aan zelfstandigenloket@eindhoven.nl of kijk op www.zelfstandigenloketeindhoven.nl.

Bezoekadres: Kamer van Koophandel, J.F. Kennedylaan 2 in Eindhoven

Postadres: Postbus 90151, 5600 RCLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Zelfstandigen Loket Eindhoven
Bezoekadres: Kennispoort (Kamer van Koophandel) J.F. Kennedylaan 2
Postadres: Smalle Haven 109, 5611 EH Eindhoven

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 12:00:41
Laatste wijziging: 18-1-2017 12:14:03

Aangeboden door:

Logo

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.wijeindhoven.nl/nl/wat/werk

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.