HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Doel:

Bijstand kunt u aanvragen bij Werkplein Mercado.


Werkwijze:

De aanvraag voor een uitkering valt in een aantal stappen uiteen:

1. De werkintake:

Bij Werkplein Mercado moet u eerst kijken of er werk is voor u. Dit doet u samen met een werkcoach van Werkplein Mercado en een medewerker van de sector Werk. Ook een baan die niet aan al uw wensen voldoet, moet u aannemen. Is er echt geen werk voor u, dan zal met u een afspraak worden gemaakt voor een bijstandsaanvraag. Met behulp van uw burgerservicenummer wordt gekeken welke gegevens er al in uw digitaal klantdossier zitten. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over werk en eerdere uitkeringen. U krijgt een aanvraagformulier mee waarop staat aangegeven welke gegevens nog ontbreken en welke bewijsstukken nog nodig zijn. Het formulier moet u thuis volledig invullen en samen met de bewijsstukken meenemen naar de uitkeringsintake.

2. De uitkeringsintake:

Bij dit gesprek zal de casemanager alle nieuwe gegevens met u doornemen en de bewijsstukken controleren. Als u alle gevraagde informatie hebt geleverd, neemt de sector Werk uw aanvraag in behandeling.

3. Behandeling van de aanvraag:

De sector Werk kan u bij de beoordeling van uw aanvraag nog voor een vervolggesprek uitnodigen. Het is ook mogelijk dat een medewerker van de sector Werk op huisbezoek komt.

Binnen acht weken na de aanvraag wordt een beslissing genomen en krijgt u bericht of u een bijstandsuitkering wordt toegekend.

U kunt pas recht op bijstand hebben vanaf het moment van uw aanvraag bij Werkplein Mercado. U kunt dus geen bijstand met terugwerkende kracht ontvangen.

Bezoekadres:

Smalle Haven 109, 5611 EH Eindhoven

Op afspraak: ma t/m vr 8.30 - 17.00 uurLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Werkplein Mercado
Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
Telnr.: 14 040

Route / kaart:
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten
- dak- en thuislozen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 11:54:27
Laatste wijziging: 18-1-2017 12:14:14

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/werkplein.htm

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Mercado
 Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
 Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 Inwonersplein
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Postadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 WMO-loket Eindhoven / WIJ-Eindhoven
 Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
 Telefoonnummer: 040 - 238 89 98
  info@wijeindhoven.nl