HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Eigen bijdrage kinderopvang

Eigen bijdrage kinderopvang

Doel:

Ouders die vanuit een uitkering regulier werk aanvaarden krijgen afhankelijk van het inkomen en de bijdrage van de werkgever een tegemoetkoming van de Belastingdienst. Bij een brutoloon van minder dan € 16000,00 worden de kosten van kinderopvang op 3,5% na volledig vergoed. Voor deze 3,5% is besloten om die te vergoeden als kosten in relatie tot de re-integratie.


Werkwijze:

Voorwaarden

1. duurzame arbeidsinschakeling (minimaal 6 maanden aaneengesloten) in dienstbetrekking dan wel als zelfstandige

2. inkomen bedraagt niet meer dan 120% van het sociaal minimum

3. vóór de datum van werkaanvaarding heeft de cliënt minimaal 12 maanden een bijstandsuitkering of een andere sociale zekerheidsuitkering (IOAW, IOAZ, Anw, Bbz 2004, WIA en of WW), welke uitkering gedurende deze periode niet meer bedroeg dan 120% van het sociaal minimum, dan wel in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de arbeidsinschakeling minimaal 12 maanden een WWIK uitkering heeft ontvangen

4. werkaanvaarding heeft plaatsgevonden na 1 januari 2006

5. in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag geen subsidie op basis van deze regeling heeft ontvangenDoelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 10:30:57

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/werkplein.htm

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Mercado
 Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
 Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 Inwonersplein
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Postadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 WMO-loket Eindhoven
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Postadres: Postbus 90150, 5600 RC Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040
  info@wmoloketeindhoven.nl

Route / kaart: