HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Inburgering
Zoom:

Inburgering

Doel:

Als je verplicht bent om in te burgeren, krijg je een brief van de organisatie DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Meer informatie:


Werkwijze:

In de brief staat welk examen je moet halen en waar je lessen kunt volgen. Op de website www.inburgeren.nl vind je informatie in verschillende talen. Bijvoorbeeld over welke examens je moet halen en hoe je een lening kunt krijgen om de examens te betalen. Maar ook hoe je uitstel kunt krijgen als je meer tijd nodig hebt.

Op de website www.ikwilinburgeren.nl zie je welke scholen er in Eindhoven zijn en hoe goed die scholen zijn (hoe veel sterren). Zo kun je goed beslissen waar je les wil volgen.Doelgroep


- Allochtone iedereen - van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingenGegevens ingevoerd: 28-9-2009 11:18:57
Laatste wijziging: 4-11-2019 20:17:32

Aangeboden door:

Logo

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.wijeindhoven.nl/nl/wat/werk

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.