HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Schulddienstverlening

Schulddienstverlening

Doel:

Wie in financiŽle moeilijkheden verkeert, kan zich voor de regeling Schulddienstverlening aanmelden bij het Inwonersplein, sector Zorg & Inkomen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt het Inwonersplein samen met Welzijn Eindhoven, Bureau Schulddienstverlening.


Werkwijze:

Na aanmelding krijgt de cliŽnt een gesprek met een casemanager. De casemanager bekijkt samen met de cliŽnt of er een aanvraag Schulddienstverlening moet worden opgemaakt. Mogelijk is de cliŽnt al geholpen worden met een aantal adviezen. Indien het toch tot een aanvraag komt, krijgt cliŽnt een aanvraagformulier mee dat volledig moet worden ingevuld en ondertekend. Er wordt ook gevraagd om gekopieerde bewijsstukken bij te voegen, zoals bankafschriften en bewijzen van schulden.

Voor zover mogelijk zal de aanvraag worden behandeld door de casemanager van het eerste gesprek. Hij of zij zal de financiŽle situatie van de cliŽnt en eventuele partner bekijken, en een hulpverleningsplan opstellen.

Indien er met cliŽnt een schuldregeling wordt aangegaan, is hij of zij verplicht om de inkomsten naar het Inwonersplein over te maken. Van de inkomsten zal het bedrag dat bedoeld is voor de schulden en zonodig de vaste lasten worden ingehouden. Het restant wordt aan cliŽnt uitbetaald.



Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Inwonersplein
Bezoekadres: Stadhuisplein 10
Postadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
Telnr.: 14 040

Route / kaart:




Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- arbeidsgehandicapten
- dak- en thuislozen
- bijstandsgerechtigden




Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 11:06:13

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/werkplein.htm

Route / kaart:



Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan ťn meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en CoŲrdinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Mercado
 Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
 Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:




 Inwonersplein
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Postadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:




 WMO-loket Eindhoven / WIJ-Eindhoven
 Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
 Telefoonnummer: 040 - 238 89 98
  info@wijeindhoven.nl