HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Wmo
Zoom:

Wmo

Doel:

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten. De wet regelt bijvoorbeeld ondersteuning voor clubs, wijkcentra, dorpshuizen en andere activiteiten in de buurt waar iedereen gebruik van kan maken.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Soms lukt het mensen niet om mee te doen zonder extra hulp. Gelukkig zijn er mensen die vrijwillig hulp bieden. De gemeente ondersteunt deze vrijwilligers en mantelzorgers (mensen die een persoonlijke band hebben met de mensen voor wie zij zorgen; bijvoorbeeld familieleden, partners of vrienden). Als vrijwillige hulp niet meer voldoende blijkt, wordt professionele hulp ingezet. De gemeente Eindhoven zet zich in voor iedereen die hulp nodig heeft.

De volgende voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en wonen vallen onder de Wmo:

* Individuele Wmo-voorzieningen:

- Hulp bij het huishouden

- Woonvoorzieningen

- Rolstoelvoorzieningen en andere verplaatsingsmiddelen

- Vervoersvoorzieningen

- Parkeervoorzieningen

* Welzijnsvoorzieningen

* Mantelzorgondersteuning

Voor hulp bij of informatie en advies over zorg, welzijn en wonen kan iedereen op één adres terecht: het Wmo Loket Eindhoven.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

WIJ-Eindhoven
Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
Telnr.: 040 - 238 89 98
E-mail: info@wijeindhoven.nl

Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 11:32:04
Laatste wijziging: 20-6-2019 14:43:17

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.wijeindhoven.nl/nl/wat/werk

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.