HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Zelfstandigenloket Eindhoven
Zoom:

Zelfstandigenloket Eindhoven

Doel:

Het Zelfstandigenloket Eindhoven (ZLE) van de gemeente Eindhoven is er zowel voor startende, gevestigde als beëindigende ondernemers in Eindhoven.


Werkwijze:

Het loket ondersteunt zelfstandigen met financiering, begeleiding en advies bij de start, voortgang of beëindiging van hun bedrijf of juist om beëindiging van een bedrijf te voorkomen.

Voor wie?

* Zelfstandigen met financiële problemen

* Zelfstandigen die hun bedrijf (voortijdig) willen beëindigen

* Uitkeringsgerechtigden die zich willen oriënteren op het starten van een eigen bedrijf

* Oudere (55+) zelfstandigen

* Gedeeltelijke arbeidsongeschikte zelfstandigen

* Zelfstandigen met schulden

Waarvoor kunt u terecht bij het Zelfstandigenloket?

* Het loket geeft advies bij uw aanvraag van een Bbz-bedrijfskrediet of Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) of een IOAZ-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

* Wanneer u een uitkering (WW of Participatiewet) heeft en een eigen onderneming wil beginnen dan kan het loket u bij de opstartfase adviseren bij de aanvraag van een uitkering levensonderhoud (in de vorm van een renteloze lening) en/of een bedrijfskrediet.

* Wanneer u (voortijdig) met uw bedrijf moet stoppen kunt u in aanmerking komen voor een uitkering als beëindigende zelfstandige.

* Wanneer u schulden heeft die uw bedrijfsvoering in de weg staan, kan schuldhulpverlening een uitkomst bieden.

Het Zelfstandigenloket kan met u de situatie van uw bedrijf bespreken en adviseren bij het oplossen van uw probleem. Ook kan het loket u verwijzen naar de juiste instanties en naar partijen als Qredits, MKB Doorgaan, Ondernemersklankbord en de Eindhovense Zaak.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Zelfstandigen Loket Eindhoven
Bezoekadres: Kennispoort (Kamer van Koophandel) J.F. Kennedylaan 2
Postadres: Smalle Haven 109, 5611 EH Eindhoven

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- arbeidsgehandicapten
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 11:16:48
Laatste wijziging: 12-11-2019 10:22:25

Aangeboden door:

Logo

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.wijeindhoven.nl/nl/wat/werk

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.