HomeGemeente Eindhoven › Kinderopvang

Kinderopvang

Doel:

Eindhoven heeft een rijk aanbod aan kinderopvang, gastouderbureaus, peuterspeelzalen en Spilcentra.

Meer informatie:


Werkwijze:

Op de websites vindt u de volgende informatie:

Kinderopvang in kaart (Register kinderopvang gemeente), de belangrijkste informatie over kinderdagverblijven, gastouderbureaus, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, gekoppeld aan de plattegrond van Eindhoven.

Met links naar:

Financiering kinderopvang

Brochures over kinderopvang

Veiligheidsmanagement kinderopvang

Vragen, meldingen en klachten

Gemeentelijke Verordening Kinderopvang, Peuterspeelzalen en Spilcentra PDF)

Inspectierapporten GGD Brabant-Zuidoost

Toezicht kinderopvang

Startende ondernemers

Spilcentra

GGD Brabant-ZuidoostDoelgroep


- Voor iedereen - tot 13 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
Gegevens ingevoerd: 23-9-2009 19:54:03
Laatste wijziging: 13-2-2017 10:54:07

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven


Bezoekadres: Stadhuisplein 10 Eindhoven
Postadres: Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
Telefoonnummer: 14 040
Telefoonnummer: +31(0)402386000 (vanuit buitenland)
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Website: www.eindhoven.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.


Contactpersoon:
Klantcontactcentrum
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: http://www.eindhoven.nl


Locaties van deze organisatie:

 Stadskantoor Inwonersplein
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Telefoonnummer: 14 040
  gemeente@eindhoven.nl

Route / kaart:
 WIJeindhoven
 Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
 Telefoonnummer: 040-238 8998
  info@wijeindhoven.nl