HomeGemeente Harderwijk › Gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie
Zoom:

Gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie

Doel:

Door een hoog dienstverlenend gehalte na te streven voor burgers, bedrijven en instellingen, levert de gemeente een bijdrage aan een groeiende welvaart in de stad en een betere leefomgeving.


Werkwijze:

De raadsleden van Harderwijk vertegenwoordigen u als inwoner. Zij bepalen wat de uitgangspunten en randvoorwaarden van het gemeentelijk beleid zijn. Het college van burgemeester en wethouders, vaak afgekort B&W, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit circa 390 medewerkers inclusief de medewerkers van de gemeentewerf, sportcomplex de Sypel, de begraafplaatsen, havenmeester en bosbeheerders.

De gemeente Harderwijk streeft naar een optimaal leefklimaat voor burgers, bedrijven en organisaties, nu en in de toekomst en stemt de dienstverlening hier zo goed mogelijk op af. De gemeente Harderwijk spant zich maximaal in dit te bereiken met verantwoordelijkheid, transparantie en betrokkenheid als uitgangspunten. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de gemeente in haar werk vertrouwd is met de prestaties die worden verwacht. Burgers, bedrijven en instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich richt op datgene wat de samenleving van haar verlangt, op de kwaliteit van de door haar geleverde producten en diensten en op de prestaties die ze daarvoor moet leveren.

Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat Harderwijk een stad is met kwaliteiten. Zij vindt dat iedereen bij de stad hoort, zonder onderscheid of drempels. Zij wil een nieuwe inhoud geven aan de relatie tussen burger en bestuur: open, transparant en met de hoge ambitie dat iedereen beseft dat het gemeentebestuur zijn of haar bestuur is.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Sociale dienst Veluwerand
Bezoekadres: Wethouder Jansenlaan 1
Postadres: Postbus 1052, 3840 AA Harderwijk
Telnr.: 0341-462500
E-mail: info@socialedienstveluwerand.nl
Webs.: www.socialedienstveluwerand.nl

Route / kaartGemeente Harderwijk
Bezoekadres: Havendam 56
Postadres: Postbus 149, 3840 AC Harderwijk
Telnr.: 0341 - 411 911
E-mail: nfo@harderwijk.nl
Webs.: www.harderwijk.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 17-11-2005 20:48:04
Laatste wijziging: 8-2-2017 13:58:56

Aangeboden door:

Gemeente Harderwijk


Bezoekadres: Havendam 56 Harderwijk
Postadres: Postbus 149, 3841 AC Harderwijk
E-mail: gemeente@harderwijk.nl
Telefoonnummer: 0341-411911
Website: www.harderwijk.nl

Route / kaart:Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.