HomeGemeente Woudenberg › Gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie
Zoom:

Gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie

Doel:

De gemeente Woudenberg is verantwoordelijk voor een goede dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast is de Gemeente Woudenberg ook verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid. De gemeente spant zich, samen met de inwoners, in voor een groene, sociale en veilige woon- en leefomgeving.

Meer informatie:


Werkwijze:

De gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voorhet Sociale Domein waaronder de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan sport- en culturele organisaties, of verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel.Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 17-11-2005 20:48:04
Laatste wijziging: 17-7-2015 12:39:04

Aangeboden door:

Gemeente Woudenberg


Bezoekadres: Parklaan 1 Woudenberg
Postadres: Postbus 16, 3930 EA Woudenberg
E-mail: info@woudenberg.nl
Telefoonnummer: 14033
Website: www.woudenberg.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.