HomeGGD Kennemerland › Jeugdgezondheidszorg
Zoom:

Jeugdgezondheidszorg

Doel:

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 tot 19 jarige kinderen te bevorderen en te beschermen.


Werkwijze:

De zorg voor de gezondheid van kinderen is voor de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) een kerntaak. De afdeling onderzoekt belangrijke aspecten zoals de groei; het zien; het gehoor en de houding. De JGZ volgt de psychosociale ontwikkelingen van kinderen. Op verzoek kan een gesprek; een begeleiding of een onderzoek plaatsvinden.

Vaccinaties:

Alle kinderen van negen jaar kunnen kosteloos worden ingeënt tegen difterie; tetanus en polio (DTP) en tegen bof; mazelen en rode hond (BMR). Voor kinderen van vier tot dertien jaar zijn er ook inhaalvaccinaties.

Kinderen met problemen:

Kinderen kunnen problemen hebben bij de opvoeding; met bedplassen of met hun gezondheid. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn te leren leven met epilepsie; astma of andere aandoeningen. De jeugdgezondheidszorg geeft ondersteuning en advies aan ouders; verzorgers; leerkrachten en aan anderen die veel met kinderen te maken hebben. En aan de kinderen zelf natuurlijk.

Ondersteuning van de school:

Scholen zijn verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voor een aantal van die scholen is dat iemand van de GGD. Het is de bedoeling leerlingen adequaat te begeleiden als er mogelijk sprake is van seksuele intimidatie.

Vanaf hun vijfde gaan kinderen verplicht naar school. Soms wil dat niet lukken. Als het schoolverzuim lang duurt is het zaak te kijken wat daar de oorzaak van is. De GGD zoekt samen met de school en de leerplichtambtenaar naar een oplossing.

De GGD kan schoolteams helpen bij de bevordering van gezond gedrag; met lesmateriaal; voorlichting en adviezen. En bij de zorg voor een gezonde omgeving; door aanbevelingen te geven over veiligheid en hygiëne.Doelgroep


- Voor iedereen - tot 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 21-2-2007 21:18:06
Laatste wijziging: 14-2-2017 10:00:31

Aangeboden door:

GGD Kennemerland


Bezoekadres: Zijlweg 200 Haarlem
Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem
Telefoonnummer: 023 515 9500
Faxnummer: 023-789 1699
E-mail: info@ggdkennemerland.nl
Website: www.ggdkennemerland.nl/

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De GGD Kennemerland is de instelling voor openbare gezondheidszorg die de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland bewaakt, beschermt en bevordert.


Soorten diensten of activiteiten:
GGD Kennemerland. bestaat uit de onderdelen GGD/ Gezondheid en Regionale Brandweerzorg / Veiligheid

Spreekuren voor: Jeugdgezondheidszorg, Reizigersvaccinatie, Sociaal Medische Advisering, SOA- en Sense spreekuur, Tuberculosebestrijding