HomeGGD organisaties Nederland › Jeugdgezondheidszorg
Zoom:

Jeugdgezondheidszorg

Doel:

Gezondheid van kinderen bevorderen en beschermen.


Werkwijze:

De zorg voor de gezondheid van kinderen is voor de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) een kerntaak. De afdeling onderzoekt belangrijke aspecten zoals de groei; het zien; het gehoor en de houding. De JGZ volgt de psychosociale ontwikkelingen van kinderen. Op verzoek kan een gesprek; een begeleiding of een onderzoek plaatsvinden.

Vaccinaties:

Alle kinderen van negen jaar kunnen kosteloos worden ingeënt tegen difterie; tetanus en polio (DTP) en tegen bof; mazelen en rode hond (BMR). Voor kinderen van vier tot dertien jaar zijn er ook inhaalvaccinaties.

Kinderen met problemen:

Kinderen kunnen problemen hebben bij de opvoeding; met bedplassen of met hun gezondheid. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn te leren leven met epilepsie; astma of andere aandoeningen. De jeugdgezondheidszorg geeft ondersteuning en advies aan ouders; verzorgers; leerkrachten en aan anderen die veel met kinderen te maken hebben. En aan de kinderen zelf natuurlijk.

Ondersteuning van de school:

Scholen zijn verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voor een aantal van die scholen is dat iemand van de GGD. Het is de bedoeling leerlingen adequaat te begeleiden als er mogelijk sprake is van seksuele intimidatie.

Vanaf hun vijfde gaan kinderen verplicht naar school. Soms wil dat niet lukken. Als het schoolverzuim lang duurt is het zaak te kijken wat daar de oorzaak van is. De GGD zoekt samen met de school en de leerplichtambtenaar naar een oplossing.

De GGD kan schoolteams helpen bij de bevordering van gezond gedrag; met lesmateriaal; voorlichting en adviezen. En bij de zorg voor een gezonde omgeving; door aanbevelingen te geven over veiligheid en hygiëne.

Lokale adressen en gegevens vindt u bij de LocatiesContactpersoon:


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

GG&GD Utrecht
Bezoekadres: De Dreef 5
Postadres: Postbus 51, 3700 AB Zeist
Telnr.: 030- 608 60 86
Faxnr.: 030-2863344
E-mail: info@ggdru.nl
Webs.: www.ggdru.nl

Route / kaartGGD Amsterdam
Bezoekadres: Weesperplein 1
Postadres: Postbus 2200, 1000CE Amsterdam
Telnr.: 020-5555911
Faxnr.: 020-5555775
E-mail: info@ggd.amsterdam.nl
Webs.: www.ggd.amsterdam.nl/

Route / kaartGGD Drenthe
Bezoekadres: Overcingellaan 17
Postadres: Postbus 144, 9400LA Assen
Telnr.: 0592-306300
Faxnr.: 0592-314248
E-mail: info@ggddrenthe.nl
Webs.: www.ggddrenthe.nl

Route / kaartGGD Fryslân
Bezoekadres: Harlingertrekweg 58
Postadres: Postbus 612, 8901BK Leeuwarden
Telnr.: 088-2299222
Faxnr.: 088 22 99 221
E-mail: info@ggdfryslan.nl
Webs.: www.ggdfryslan.nl

Route / kaartGGD Gooi & Vechtstreek
Bezoekadres: Burgemeester de Bordesstraat 80
Postadres: Postbus 251, 1400AG Bussum
Telnr.: 035-6926222
Faxnr.: 035-6926220
E-mail: info@ggdgooi.nl
Webs.: www.ggdgooi.nl

Route / kaartGGD Hart voor Brabant
Bezoekadres: Reitseplein 3
Postadres: Postbus 3024, 5003 DA Tilburg
Telnr.: 088 368 7000
Faxnr.: 073-6418653
E-mail: info@ggdhvb.nl
Webs.: www.ggdhvb.nl

Route / kaartGGD Midden-Holland
Bezoekadres: Thorbeckelaan 5
Postadres: Postbus 45, 2800AA Gouda
Telnr.: 0182-545600
Faxnr.: 0182-545618
E-mail: infogouda@ggdhm.nl
Webs.: www.ggdmiddenholland.nl

Route / kaartGGD regio Utrecht
Bezoekadres: De Dreef 5
Postadres: Postbus 51, 3700AB Zeist
Telnr.: 030-6086086
Faxnr.: 030-6086000
E-mail: info@ggdru.nl
Webs.: www.ggdru.nl

Route / kaartGGD Limburg-Noord
Bezoekadres: Drie Decembersingel 50
Postadres: Postbus 1150, 5900 BD Venlo
Telnr.: 077-8504848
Faxnr.: 077-8504888
E-mail: info@ggdlimburgnoord.nl
Webs.: www.ggdnml.nl

Route / kaartGGD Kennemerland
Bezoekadres: Zijlweg 200
Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem
Telnr.: 023 515 9500
E-mail: info@ggdkennemerland.nl
Webs.: www.ggdkennemerland.nl

Route / kaartGGD Zuid Limburg
Bezoekadres: Het Overloon 2
Postadres: Postbus 33, 6400 AA Heerlen
Telnr.: 088 880 5000
E-mail: info@ggdzl.nl
Webs.: www.ggdzl.nl

Route / kaartGGD IJsselland
Bezoekadres: Zeven Alleetjes 1
Postadres: Postbus 1453, 8001BL Zwolle
Telnr.: 038-4281428
Faxnr.: 038-4281509
E-mail: info@ggdijsselland.nl
Webs.: www.rijv.nl/ggd

Route / kaartGGD Gelderland-zuid
Bezoekadres: Groenwoudseweg 275
Postadres: Postbus 1120, 6501BC Nijmegen
Telnr.: 088 144 7144
Faxnr.: 024-3226980
E-mail: info@ggdgelderlandzuid.nl
Webs.: www.ggdgelderlandzuid.nl

Route / kaartGGD Twente
Bezoekadres: Nijverheidstraat 30
Postadres: Postbus 1400, 7500BK Enschede
Telnr.: 053-4876888
E-mail: info@ggdtwente.nl
Webs.: www.ggdtwente.nl

Route / kaartGGD Rotterdam Rijnmond
Bezoekadres: Schiedamsedijk 95
Postadres: Postbus 70032, 3000LP Rotterdam
Telnr.: 010-4339966
Faxnr.: 010-4339700
E-mail: ggdrotterdamrijnmond@rotterdam.nl
Webs.: www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Route / kaartGGD West-Brabant
Bezoekadres: Doornboslaan 225
Postadres: Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda
Telnr.: 076-5282000
Faxnr.: 076-5216062
E-mail: info@ggdwestbrabant.nl
Webs.: www.ggdwestbrabant.nl

Route / kaartGGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
Telnr.: 088-01 00 500
E-mail: info@ggdhollandsnoorden.nl
Webs.: www.ggdhollandsnoorden.nl

Route / kaartGGD Zaanstreek-Waterland
Bezoekadres: Vurehout 2 1507
Postadres: Postbus 2056, 1500GB Zaandam
Telnr.: 075-6519292
Faxnr.: 075-6163016
E-mail: info@ggdzw.nl
Webs.: www.ggdzw.nl/

Route / kaartGGD Zeeland
Bezoekadres: Westwal 37 4461
Postadres: Postbus 345, 4460AS Goes
Telnr.: 0113-249400
Faxnr.: 0113-249449
E-mail: info@ggdzeeland.nl
Webs.: www.ggdzeeland.nl/

Route / kaartGGD Hollands Midden vestiginng Leiden
Bezoekadres: Parmentierweg 49
Postadres: Postbus 121, 2300AC Leiden
Telnr.: 071-5163333
Faxnr.: 071-5146744
E-mail: infoleiden@ggdhm.nl
Webs.: www.ggdzhn.nl

Route / kaartGGD Haaglanden
Bezoekadres: Westeinde 128
Postadres: Postbus 16130, 2500BC Den Haag
Telnr.: 088 3550100
Faxnr.: 079-3314297
E-mail: info@ggdhaaglanden.nl
Webs.: www.ggdhaaglanden.nl

Route / kaartGGD Zuid-Holland Zuid
Bezoekadres: Karel Lotsyweg 40
Postadres: Postbus 166, 3300AD Dordrecht
Telnr.: 078-7708500
Faxnr.: 078-7708501
E-mail: mail@ggdzhz.nl
Webs.: www.ggdzhz.nl/

Route / kaartGGD Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Clausplein 10
Postadres: Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven
Telnr.: 088-0031100
E-mail: info@ggdbzo.nl
Webs.: www.ggdzob.nl/

Route / kaartGGD Gelderland-Midden
Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 43
Postadres: Postbus 5364, 6802EJ Arnhem
Telnr.: 0800 8446 000
E-mail: ggd@vggm.nl
Webs.: www.vggm.nl

Route / kaartGGD Groningen
Bezoekadres: Hanzeplein 120
Postadres: Postbus 584, 9700AN Groningen
Telnr.: 050-3674000
Faxnr.: 050-3674001
E-mail: info@ggd.groningen.nl
Webs.: www.ggd.groningen.nl

Route / kaartGGD Flevoland
Bezoekadres: Noorderwagenstraat 2
Postadres: Postbus 1120, 8200BC Lelystad
Telnr.: 0320-276211
Faxnr.: 0320-276322
E-mail: post@ggdflevoland.nl
Webs.: www.ggdflevoland.nl

Route / kaartGGD Noord- en Oost-Gelderland
Bezoekadres: Rijksstraatweg 65, Warmsveld
Postadres: Postbus 3, 7200 AA Zutphen
Telnr.: 088 - 443 30 00 (algemeen)
E-mail: ggd@ggdnog.nl
Webs.: www.ggdnog.n

Route / kaartGGD Hart voor Brabant, Vestiging Den Bosch
Bezoekadres: Vogelstraat 2
Postadres: Vogelstraat 2, 5212 VL 's-Hertogenbosch
Telnr.: 0900 463 64 43
E-mail: info@ggdhvb.nl
Webs.: www.ggdhvb.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 28-5-2020 10:59:30

Aangeboden door:

Logo

GGD organisaties Nederland


Postadres: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
Telefoonnummer: 030 2525060
E-mail: postbus@ggdghor.nl
Website: www.ggdghor.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
GGD GHOR Nederland is een koepelorganisatie en behartigt in brede zin de belangen van de regionale GGD’en en GHOR-bureaus.


Belangrijkste doelgroepen:
Jeugd; Volwassenen; Ouderen en allochtonen


Soorten diensten of activiteiten:
GGD GHOR Nederland heeft géén publieksfunctie.
Vragen over onder meer vaccinaties, infectieziekten, publieksfolders en ook reizigersadviezen en afspraken die betrekking hebben op u als individuele burger nemen wij dan ook niet in behandeling. Daarvoor kunt u terecht bij uw lokale GGD of GHOR. Wilt u weten welke GGD en GHOR in uw plaats actief is? Kijk dan op onze website